Dynamika PKB Polski nieco wyższa od prognozGłówny Urząd
Statystyczny poinformował, ze w pierwszym kwartale 2019 r. tempo wzrostu
polskiego PKB było nieco niższe niż w ostatnich kwartałach.

Leave a Reply