Tym będą żyły rynki: czekamy na FedW nowym tygodniu w centrum uwagi znajdzie się posiedzenie
Rezerwy Federalnej. Nie zabraknie danych makroekonomicznych, także tych z
Polski.

Leave a Reply