Silne spadki w Ameryce. Wall Street drży przed recesjąWygląda na to, że pierwsza od 2007 roku klasyczna inwersja krzywej
dochodowości na amerykańskim rynku długu poważnie przestraszyła inwestorów.
Nowojorskie giełdy zakończyły środą sesję utratą blisko 3%.

Leave a Reply