Upadłość konsumencka stała się prostszaWina dłużnika nie będzie już przeszkodą w ogłoszeniu
upadłości, zasady bankructwa będą takie same dla konsumentów i drobnych
przedsiębiorców.

Leave a Reply