Inflacja pozostaje wysoka. Ponownie trójka z przoduInflacja CPI w październiku wyniosła 3,0% w
ujęciu rocznym – podał wstępne dane Główny Urząd Statystyczny.

Leave a Reply