BMW serii 5 w odświeżonym wydaniu na 2020 rokBMW serii 5 w odświeżonym wydaniu na 2020 rok. Popularny model przeszedł solidny lifting.

Tym będą żyły rynki: gorący początek czerwcaPierwszy tydzień czerwca na rynkach finansowych przyniesie pierwszy rzut danych za maj, które powinny wypaść lepiej od kwietniowych. W centrum uwagi znajdzie się też Europejski Bank Centralny.

Wahania stawek za działki budowlane. Najmniejsze w dół, największe w góręOd 7-procentowej obniżki po kilkunastoprocentowe podwyżki. Kwiecień przyniósł prawdziwy cenowy rollercoaster na rynku działek budowlanych – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. Na promocje mogli liczyć szukający najmniejszych gruntów. Z podwyżkami stawek największych, ponad 100-arowych parcel, musieli liczyć się z kolei deweloperzy.

Fitch obniżył rating Energi do BBB- z perspektywą stabilnąFitch Ratings obniżył długoterminowe oceny ratingowe Energi w walucie obcej i krajowej do BBB- z BBB przy stabilnej perspektywie, podała spółka. Jednocześnie rating Energi został usunięty z negatywnej listy obserwacyjnej (Rating Watch Negative).

Fitch obniżył też rating dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji do poziomu BBB-, a także rating dla wyemitowanych przez Energę obligacji hybrydowych do poziomu BB, podano w komunikacie.

„Obniżenie ratingu agencja uzasadnia przede wszystkim realizacją przejęcia spółki – z dniem 30.04.2020 roku PKN Orlen S.A. objął 80,01% udziałów w kapitale zakładowym Energa SA oraz 85,2% w ogólnej liczbie głosów w spółce. W związku z tym, w ocenie Fitch, nastąpią działania prowadzące do integracji operacyjnej i strategicznej z PKN Orlen, co implikuje ograniczenie ratingu spółki do posiadanego przez PKN Orlen (BBB-)” – czytamy dalej.

Agencja wskazała też, że ocena samodzielnego profilu kredytowego Energi (standalone credit profile) jest nadal na poziomie bbb, m.in. dzięki stabilności Linii Biznesowej Dystrybucja, z niskimi ryzykami, wysokim udziałem w EBITDA Grupy Energa oraz przewidywalnością przepływów pieniężnych. Pozytywnie ocenia również koncepcję wstrzymania projektu Ostrołęka C w formule węglowej i rozpatrywanie zmiany formuły na gaz, podsumowano.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 10,34 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Fitch obniżył rating Energi do BBB- z perspektywą stabilną pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Vistal Gdynia miał 7,34 mln zł straty netto, 3,3 mln zł EBITDAVistal Gdynia w restrukturyzacji odnotował 7,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,45 mln zł wobec 2,07 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 3,3 mln zł wobec 4,01 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,18 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 17,25 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 2,04 mln zł wobec 1,9 mln zł straty rok wcześniej.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Vistal Gdynia miał 7,34 mln zł straty netto, 3,3 mln zł EBITDA pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Tarczyński miał 6,27 mln zł zysku netto, 22,78 mln zł EBITDATarczyński odnotował 6,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 7,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,89 mln zł wobec 11,61 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 22,78 mln zł w I kw. br. wobec 19,08 mln zł rok wcześniej. Rentowność EBITDA wyniosła 9,2%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 246,47 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 187,5 mln zł rok wcześniej.

„Po uzyskaniu pierwszych informacji o rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa, zarząd spółki ściśle monitoruje sytuację i szuka sposobów na zminimalizowanie wpływu COVID-19 na jednostkę. Zarząd spółki ocenia, że ryzyko co do jej zdolności do kontynuowania działalności wynikające z epidemii koronawirusa nie istnieje lub jest minimalne. Ocena wpływu epidemii na działalność i wyniki grupy jest trudna. Z perspektywy organizacyjnej na pewno sytuacja nie jest korzystna, ponieważ wymaga podejmowania codziennie kolejnych nowych decyzji związanych z ograniczeniami swobody funkcjonowania, co ma zabezpieczyć zakłady przed wejściem wirusa na ich teren. Na dzień publikacji niniejszego raportu mają miejsce działania ze strony rządu polskiego, które mają ‚odmrozić’ zatrzymaną wcześniej gospodarkę, w tym przede wszystkim zwiększające dostępność do punktów handlowych. Z uwagi na to, dopiero w kolejnych miesiącach możliwa będzie rzetelna, bardziej pogłębiona ocena wpływu skutków epidemii na działalność i wyniki finansowe spółki i jej grupy” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 4,22 mln zł wobec 7,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Tarczyński miał 6,27 mln zł zysku netto, 22,78 mln zł EBITDA pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Indeks WIG20 wzrósł o 0,24% na zamknięciu w piątekIndeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,24% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 1 722,65 pkt w piątek, 29 maja.

Indeks giełdowy WIG30 zyskał 0,07% i osiągnął poziom 1 987,17 pkt.

Z kolei indeks WIG spadł wobec poprzedniego zamknięcia o 0,03% i osiągnął 48 127,64 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2 698,64 mln zł, a największe zanotował CD Projekt – 340,28 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 169 spółek, 159 spadły, a 117 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews

Artykuł Indeks WIG20 wzrósł o 0,24% na zamknięciu w piątek pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Newag miał 89,49 mln zł zysku nettoNewag odnotował 89,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 93,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 129,89 mln zł wobec 127,95 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 163,86 mln zł wobec 164,39 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 896,09 mln zł w 2019 r. wobec 8960851021,56 mln zł rok wcześniej.

„Czynniki które wpłynęły na osiągnięte wyniki:

  • poprawa wysokości marży brutto na sprzedaży (+1,85 mln zł) pomimo spadku przychodów ze sprzedaż; jednocześnie marża brutto na sprzedaży w ujęciu procentowym uległa poprawie o 3 punkty procentowe, co jest pochodną miksu produktowego;
  • wyższe w stosunku do roku 2018 koszty zarządu o 4,7 mln zł (głównie za sprawą kosztów wynagrodzeń);
  • dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej 2,5 mln zł będący wynikiem przede wszystkim realizacji zysku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych; dodatkowo zlikwidowane zostały składniki aktywów o wartości księgowej 5,17 mln zł;
  • ujemny wynik na działalności finansowej – 19,96 mln zł jako pochodna wzrostu wartości produkcji w toku; dodatkowo wyższe koszty finansowe wynikają również z konieczności zapewnienia finansowania realizowanych projektów w dłuższym niż historycznie okresie czasu na skutek procedur homologacyjnych; wzrosły również koszty opłaconych gwarancji co jest skutkiem uczestnictwa w postępowaniach przetargowych i rozwoju portfela zamówień” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 48,93 mln zł wobec 57,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Newag miał 89,49 mln zł zysku netto pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Grupa PKP miała ponad 550 mln zł zysku netto, powyżej 1,2 mld zł EBITDA w 2019Spółki tworzące Grupę PKP wypracowały zysk netto w wysokości ponad 550 mln zł, a wynik EBITDA ukształtował się na poziomie przekraczającym 1,2 mld zł w 2019 roku, podały PKP.

„Warty odnotowania jest fakt dodatniego przepływu środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej. W samym 2019 roku Grupa PKP wygenerowała z tego tytułu ponad 900 mln zł” – czytamy w komunikacie.

„Ostatnie trzy lata to okres bardzo dobrych wyników finansowanych osiąganych przez Grupę PKP. Tak korzystne wyniki zostały osiągnięte m.in. dzięki synergii działań poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy, racjonalnemu zarządzaniu posiadanym majątkiem oraz kontroli kosztów wynikających z prowadzenia działalności operacyjnej. Nie bez znaczenia były także wymierne efekty wynikające z prowadzonych przez spółki grupy miliardowych inwestycji” – czytamy dalej.

W latach 2017-2019 przychody netto ze sprzedaży wyniosły łącznie prawie 27 mld zł, natomiast zysk ze sprzedaży wyniósł około 1,3 mld zł, a zysk na działalności operacyjnej prawie 1,8 mld zł.

„Podsumowując, zysk netto za ten okres [tj. 2017-2019] osiągnął wartość prawie 1,7 mld zł, a cała Grupa PKP wypracowała imponujący wynik EBITDA, który wyniósł ponad 4 mld zł” – napisano też w komunikacie.

W skład Grupy PKP wchodzą PKP S.A., czyli spółka-matka, oraz 10 spółek świadczących usługi m.in. na rynku kolejowym, energetycznym i teleinformatycznym. Działania spółek grupy nadzoruje i koordynuje PKP S.A. – wyznacza im cele i dba o ich realizację.

Źródło: ISBnews

Artykuł Grupa PKP miała ponad 550 mln zł zysku netto, powyżej 1,2 mld zł EBITDA w 2019 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Spodziewamy się znacznego spadku PKBPo spadku PKB o 0,4% (kw/kw, sa) w I kwartale br. należy spodziewać się, że kolejne trzy miesiące przyniosą wyraźny spadek PKB, ocenia w rozmowie z ISBnews główny ekonomista Ministerstwa Finansów Łukasz Czernicki. Przypomniał, że w kwietniowej aktualizacji programu konwergencji (APK) resort prognozował spadek PKB w całym roku o 3,4%.

„Drugi kwartał rzeczywiście będzie historyczny i to tąpnięcie będzie widoczne. Przygotowując scenariusz makroekonomiczny do Aktualizacji Programu Konwergencji w kwietniu br. założyliśmy, że spadek PKB (kw/kw, sa) w II kw. będzie dwucyfrowy, a poziom PKB o ok. 9% niższy niż przed rokiem. Jest za wcześnie, aby zmieniać to założenie, to wciąż bliskie tego, czego oczekuje obecnie rynek. W kolejnych kwartałach gospodarka będzie odbijać, choć z dzisiejszej perspektywy trudno określić, jak szybko, bo jesteśmy na początku odmrażania gospodarki. Widzimy już choćby po danych odnośnie transakcji kartami płatniczymi banków, że konsumpcja się odradza. Pytanie tylko, co będzie w kolejnych kwartałach – czy będziemy w stanie odbudować i konsumpcję, i inwestycje. Wydaje się, że bez wsparcia państwa, bez tych silnych pakietów fiskalnych, które planujemy i które planuje Unia Europejska, silne odbicie nie będzie możliwe” – powiedział Czernicki w rozmowie z ISBnews.

Według niego, odbicie gospodarcze będzie miało kształt litery U, „z lekko załamanym drugim słupkiem”.

„Liczymy na to, że odbicie będzie dynamiczne, natomiast nie będzie tak dynamiczne, jak spadek PKB. Zamroziliśmy gospodarkę na kilka tygodni i ten ubytek w aktywności gospodarczej, a jednocześnie we wpływach podatkowych musi być duży. Z jednej strony, mamy powrót do nowej normalności, ale cały czas jest duża niepewność – ze strony sytuacji epidemiologicznej. Mamy też branże, które do powrotu do zupełnego stanu normalności będą potrzebowały więcej czasu – myślę tutaj chociażby o branży turystycznej czy transportowej. Pewne zmiany odnośnie struktury popytu na usługi i produkty zostaną z nami pewnie przez dłuższy czas i to może odbić się na wzroście. Stąd też to nasze U będzie miało lekko złamany prawy słupek” – podsumował Czernicki.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, prezentując drugie szacunki danych, że PKB (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w I kw. 2020 roku o 2% r/r wobec 3,2% wzrostu r/r w poprzednim kwartale.

Źródło: ISBnews

Artykuł Spodziewamy się znacznego spadku PKB pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.