Spółka Unibepu ma umowę na działki w Warszawie pod ok. 110 mieszkańLykke UDM – spółka z grupy kapitałowej Unibepu – zawarła z osobami fizycznymi dwie umowy nabycia praw do sąsiadujących ze sobą nieruchomości położonych w Warszawie w dzielnicy Mokotów, za 12 mln zł, podał Unibep. Na nabytych działkach planowana jest inwestycja na ok. lokali mieszkalnych.

„Przedmiotem umowy 1 jest nabycie udziału w nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 0,07 ha. Tym samym, zważywszy, że na dzień zawarcia umowy 1 kupujący posiadał już pozostałą część udziału w w/w nieruchomości, nabytą od osoby fizycznej, w dniu publikacji niniejszego raportu bieżącego kupujący posiada całość udziałów w tej nieruchomości. Natomiast przedmiotem umowy 2 jest nabycie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 0,09 ha” – czytamy w komunikacie.

Łączna cena z tytułu nabycia praw do w/w nieruchomości wynosi ok. 12 mln zł.

„Intencją kupującego jest realizacja na nabytych nieruchomościach oraz kolejnych nieruchomościach sąsiadujących, które kupujący zamierza pozyskać, inwestycji deweloperskiej, w ramach której zaplanowano realizację ok. 110 lokali mieszkalnych. Rozpoczęcie realizacji w/w inwestycji nastąpi w I kwartale 2022 r.” – czytamy dalej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Spółka Unibepu ma umowę na działki w Warszawie pod ok. 110 mieszkań pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Wasko miało 11,72 mln zł zysku netto, 17,38 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2020Wasko odnotowało 11,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 1,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 17,38 mln zł wobec 0,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 191,5 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 150,04 mln zł rok wcześniej.

„W IV kwartale 2020 roku grupa kapitałowa Wasko wypracowała zysk brutto na sprzedaży wynoszący 30,3 mln zł oraz zysk na sprzedaży wynoszący 16,5 mln zł. Wynik brutto wyniósł 17,3 mln zł, a zysk netto 11,9 mln zł. Poziom przychodów wyniósł 191,5 mln zł, co oznacza wzrost o 41,5 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019. Odnotowane wyniki pokazują, że mimo trudnych okoliczności spowodowanych przez pandemię COVID-19 grupa wykorzystuje wypracowany w poprzednich latach potencjał i uzyskuje pozytywne efekty działalności” – czytamy w raporcie.

W całym 2020 r. spółka miała 11,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,86 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 458,58 mln zł w porównaniu z 414,98 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 5,28 mln zł wobec 4,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko – spółka z branży IT – świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Wasko miało 11,72 mln zł zysku netto, 17,38 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2020 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Intersport miał 6,92 mln zł straty netto w III kw. r.obr. 2020/2021Intersport odnotowało 6,92 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. roku obrotowego 2020/2021 (od 01.10.2020 do 31.12.2020) wobec 1,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 6,74 mln zł wobec 1,39 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,12 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 54,05 mln zł rok wcześniej.

„W III kw. roku obrotowego 2020/2021 spółka prowadziła działalność w utrudnionych warunkach. Ze względu na rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19 wprowadzono w Polsce szereg obostrzeń, które drastycznie ograniczyły działalność spółki i negatywnie wpłynęły na wyniki finansowe w raportowanym okresie. W bardzo dobrym dla branży sportowej okresie sprzedażowym tj. od 7 do 29 listopada 2020 r. oraz od 28 do 31 grudnia 2020 r., sklepy stacjonarne Intersport zlokalizowane w galeriach handlowych ( stanowiące 97% powierzchni handlowej spółki ) zostały zamknięte. Sieć Intersport prowadziła w tym czasie sprzedaż eCommerce oraz sprzedaż hurtową za pośrednictwem magazynu głównego. Popyt na oferowane przez Spółkę artykuły sportowe zmalał za sprawą wprowadzonych dodatkowych ograniczeń w uprawianiu sportu. Zamknięte baseny i kluby fitness oraz zakaz uprawiania narciarstwa (zamknięte stoki narciarskie, wyciągi i bazy noclegowe) wpłynęły na mniejszą sprzedaż co negatywnie przełożyło się na przychody i wyniki finansowe spółki” – czytamy w raporcie.

W I-III kw. r.obr. 2020/2021 spółka miała 13,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,38 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 122,03 mln zł w porównaniu z 159,53 mln zł rok wcześniej.

Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Intersport miał 6,92 mln zł straty netto w III kw. r.obr. 2020/2021 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Stalprodukt miał 40,31 mln zł zysku netto, 47,56 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2020Stalprodukt odnotował 40,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 20,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 47,56 mln zł wobec 21,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 866,87 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 905,81 mln zł rok wcześniej.

„W IV kwartale 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019, grupa kapitałowa Stalprodukt osiągnęła przychody ze sprzedaży niższe o 38 933 tys. zł, tj. o 4,3 %. Na poziomie zysku na sprzedaży osiągnięto 51 807 tys. zł, wobec 54 680 tys. zł w IV kwartale 2019 roku. Natomiast na poziomie zysku operacyjnego osiągnięto poziom 47 563 tys. zł wobec 21 685 tys. zł, a więc wzrost o 28 878 tys. zł, tj. o 119,3 %. Zysk netto w IV kwartale 2020 roku wyniósł 43 536 tys. zł w porównaniu do IV kwartału 2019, kiedy wyniósł 22 755 tys. oznacza to wzrost o 20 781 tys. zł, tj. o 91,3%. We wszystkich segmentach operacyjnych grupa kapitałowa odnotowała dodatnie wyniki” – czytamy w raporcie.

W całym 2020 r. spółka miała 162,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 142,49 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 320,42 mln zł w porównaniu z 3 816,27 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 67,88 mln zł wobec 92,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,32 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Stalprodukt miał 40,31 mln zł zysku netto, 47,56 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2020 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

BNP Paribas BP planuje ogłosić strategię na lata 2022-2024BNP Paribas Bank Polska jest w trakcie prac nad przygotowaniem nowej strategii na lata 2022-2024, którą planuje ogłosić w II półroczu 2021 r., podał bank.

„Rok 2021 jest też ostatnim rokiem horyzontu strategii ‚Fast Forward’. Mając to na uwadze, bank jest w trakcie prac nad przygotowaniem nowej strategii na lata 2022-2024. W prace zaangażowany jest szeroki zespół, co przekłada się na jeszcze większe dopasowanie strategii do realiów banku oraz wyzwań stojących przed poszczególnymi obszarami. Ogłoszenie strategii planowane jest na II półrocze 2021 r.” – czytamy w raporcie rocznym.

Bank wskazał, że nowe realia zmusiły go do analizy obecnej strategii pod kątem jej dalszej zasadności.

„Zupełnie inne otoczenie rynkowe odbiło się na wynikach banku i całego sektora, lecz w opinii zarządu nie zdewaluowało kluczowych celów strategicznych. Należy jednak zaznaczyć, że istotność poszczególnych kierunków strategicznych uległa zmianie, co znalazło odzwierciedlenie w planach na rok 2021” – czytamy dalej.

Bank zapowiedział, że będzie skupiał się na budowie wizerunku atrakcyjnej instytucji, przyjaznej środowisku i odpowiedzialnej społecznie.

„Wykorzysta przy tym swoją istotną pozycję w ekosystemie gospodarczym, aby w pełni zaangażować się we wdrażanie inicjatyw europejskiego ‚nowego zielonego ładu’. Bank będzie dążył do osiągniecia pozycji pierwszego wyboru w finansowaniu zrównoważonego rozwoju, w tym przede wszystkim transformacji energetycznej. Działania te będą wspierać również budowę silniejszej, lepiej rozpoznawalnej marki, w której wartości wpisana jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Równolegle, dużo uwagi zostanie poświęcone dalszej poprawie satysfakcji klientów, co ułatwi wzmacnianie lojalności, a długoterminowo przełoży się na dalszą poprawę rentowności. Bank będzie kontynuował wysoką aktywność we wspieraniu rozwoju kobiet w ramach struktur banku oraz promowaniu różnorodności na wszystkich szczeblach organizacji” – wymieniono także w raporcie.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 119,58 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł BNP Paribas BP planuje ogłosić strategię na lata 2022-2024 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

BNP Paribas BP miał 733,1 mln zł zysku netto, 119,58 mld zł aktywów w 2020BNP Paribas Bank Polska odnotował 733,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 614,69 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Zysk netto z wyłączeniem kosztów integracji w 2020 r. wyniósł 720,67 mln zł wobec 950,47 mln zł zysku rok wcześniej.

„Koszty integracji: 2020: wartość dodatnia 15,3 mln zł (wartość dodatnia 10,3 mln zł w kosztach działania oraz wartość dodatnia 5 mln zł w pozostałych kosztach operacyjnych), 2019: 414,5 mln zł (389,9 mln zł w kosztach działania oraz 24,6 mln zł w pozostałych kosztach operacyjnych)” – wyjaśniono w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3 060,07 mln zł wobec 3 168,76 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 916,1 mln zł wobec 819,94 mln zł rok wcześniej.

„Najważniejszym wydarzeniem wpływającym na poziom zysku netto w 2020 r. oraz na porównywalność wyników z 2019 r. była pandemia koronawirusa, która rozpoczęła się w Polsce w marcu 2020 r. i istotnie zmieniła sytuację makroekonomiczną oraz uwarunkowania działalności grupy i jej klientów. Czynniki, które w największym stopniu wpłynęły na wyniki finansowe grupy to:

 • obniżenie poziomu stóp procentowych NBP dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej decyzjami z 17 marca, 8 kwietnia i 28 maja 2020 (dla stopy referencyjnej z poziomu 1,5% do 0,1%). Zmiany te spowodowały spadek stóp rynkowych i w konsekwencji spadek wyniku odsetkowego grupy, w pewnym stopniu złagodzony przez podjęte działania dostosowawcze w obszarze polityki cenowej. Wynik z tytułu odsetek w 2020 r. był o 108 689 tys. zł (o 3,4%) niższy w porównaniu do 2019 r. Dodatkowo zmiany krzywej dochodowości miały negatywny wpływ na wynik na portfelu kredytowym wycenianym do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, czyli na wynik z działalności inwestycyjnej grupy;
 • zaburzenia działalności gospodarczej wywołane obostrzeniami sanitarnymi wprowadzonymi w Polsce w końcu pierwszego i na początku czwartego kwartału 2020 r., które wpłynęły negatywnie na sytuację ekonomiczną i w konsekwencji doprowadziły do istotnego wzrostu kosztów ryzyka w związku z uwzględnieniem dodatkowych odpisów wynikających ze zmiany scenariuszy makroekonomicznych w następstwie COVID-19. Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w 2020 r. był ujemny i wyniósł 601 499 tys. zł, w porównaniu do 441 890 tys. zł w 2019 r. (wzrost o 159 609 tys. zł, tj. o 36,1%).

Szacuje się, że wpływ COVID-19 na koszty ryzyka w 2020 wyniósł 236 498 tys. zł i wynika przede wszystkim ze zmiany scenariuszy makroekonomicznych w następstwie COVID-19 (forward looking PD i LGD wyznaczone w oparciu o wygładzone prognozy makro) oraz oceny Banku w zakresie spodziewanego przyszłego wpływu obecnej sytuacji gospodarczej na parametry ryzyka dla wybranych typów klientów.

 • istotne ograniczenie aktywności oraz zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń i zachowań klientów grupy, które negatywnie wpłynęły na skalę działalności biznesowej i w konsekwencji na poziom wyników z tytułu prowizji i opłat oraz wyniku z działalności handlowej” – czytamy w raporcie.

Aktywa razem banku wyniosły 119,58 mld zł na koniec 2020 r. wobec 109,95 mld zł na koniec 2019 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 731,06 mln zł wobec 628,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Ogólne koszty administracyjne (łącznie z amortyzacją) grupy kapitałowej za 2020 r. wyniosły 2 505 563 tys. zł i były niższe o 14,3 % w porównaniu do 2019 r., podano także.

Na poziom kosztów grupy w 2020 r. miały wpływ m.in. wyższe koszty opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) wynikające:

 • ze wzrostu składek – w roku 2020 nastąpił wzrost łącznej kwoty składek na rzecz BFG dla sektora bankowego określonej przez Radę BFG (1 600 mln zł składki na fundusz restrukturyzacji banków na 2020 r. wobec 2 000 mln zł na 2019 r. oraz 1 575 mln zł składki na fundusz gwarancyjny banków na 2020 r. wobec 791 mln zł w roku poprzednim) oraz
 • ze zwiększenia bazy środków gwarantowanych po połączeniu z Podstawową Działalnością Raiffeisen Bank Polska.

Łączne składki zaksięgowane w ciężar kosztów banku za 2020 r. wyniosły 213,2 mln zł i były o 47,1 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego:

 • składka roczna na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków: 126 mln zł (w 2019 r.: 116,1 mln zł),
 • składka na fundusz gwarancyjny banków: 87,2 mln zł (w 2019 r.: 50 mln zł).

„Z końcem 2020 r. zakończył się w banku proces zwolnień grupowych zaplanowany na lata 2019-2020 wynikający z optymalizacji zatrudnienia po przejęciu Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. W ciągu dwóch lat trwania procesu jego ramach odeszło z banku 1 473 pracowników (w tym 278 osób w ramach programów dobrowolnych odejść), a umowy z kolejnymi 175 osobami rozwiążą się w 2021 r.” czytamy też w raporcie.

Wielkość zatrudnienia w Grupie BNP Paribas Bank Polska na koniec grudnia 2020 r. wyrażona w liczbie pełnych etatów (z uwzględnieniem pracowników na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i dłuższych zwolnieniach lekarskich) wynosiła 9 019 etatów wobec 10 219 na koniec grudnia 2019 r. (spadek o 1 200 etatów).

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

Źródło: ISBnews

Artykuł BNP Paribas BP miał 733,1 mln zł zysku netto, 119,58 mld zł aktywów w 2020 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

BNP Paribas BP szacuje koszty propozycji szefa KNF dot. ugód na 0,7-1,3 mld złKoszty propozycji dotyczącej ewentualnego podpisywania ugód z frankowiczami w ramach procedury zaproponowanej przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wyniosłyby dla BNP Paribas Bank Polska 0,7 mld zł lub 1,3 mld zł, podał bank.

„Na początku 2021 r. bank przystąpił do grupy roboczej, która pracuje nad analizą rozwiązania zaproponowanego przez przewodniczącego KNF. Wstępny przygotowany przez bank szacunek kosztu potencjalnej konwersji zgodnej z założeniami propozycji przewodniczącego KNF dostępnymi na moment publikacji sprawozdania wynosi 0,7 mld zł przy założeniu, że propozycja przewalutowania skierowana będzie tylko do kredytobiorców posiadających kredyty denominowane albo 1,3 mld zł przy założeniu, że propozycja obejmie cały portfel kredytów CHF (kredyty denominowane i walutowe)” – czytamy w raporcie rocznym.

Potencjalny koszt został oszacowany jako różnica pomiędzy aktualną wartością bilansową kredytów walutowych lub denominowanych do CHF a wartością bilansową hipotetycznych kredytów w PLN.

„Na moment publikacji niniejszego sprawozdania bank nie podjął decyzji o uruchomieniu programu ugód dla klientów banków i jest na wczesnym etapie analiz. Nie są określone kryteria programu ani plany jego wdrożenia, w związku z czym bank nie rozpoznaje rezerwy z tytułu skutków oferowania ugód” – czytamy dalej.

8 grudnia 2020 roku przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski zaproponował wprowadzenie rozwiązania „sektorowego” w kwestii ryzyka związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi dla całego sektora. Rozwiązanie polegałoby na oferowaniu przez banki swoim klientom możliwości dobrowolnego przystępowania do układów, na podstawie których klient zawierałby z bankiem ugodę, tak jakby jego kredyt od samego początku był kredytem złotowym oprocentowanym za pomocą odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej o marżę historycznie stosowaną do takiego kredytu.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 119,58 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł BNP Paribas BP szacuje koszty propozycji szefa KNF dot. ugód na 0,7-1,3 mld zł pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Spółka zależna od Gaming Factory ma mowę wydawniczą z HardCodeWayVision Edge Entertainment (VEE), spółka zależna Gaming Factory, podpisała umowę wydawniczą z firmą HardCodeWay na produkcję gry „Dinos Reborn”, podał Gaming Factory. Budżet produkcyjny i marketingowy projektu przekroczy 1 mln zł, a gra będzie docelowo obecna w sklepach Steam, Microsoft, PlayStation, podano także.

„Według umowy VEE zachowa 100% zysku z gry do momentu pokrycia kosztów jej produkcji i marketingu, zaś w kolejnym etapie udział VEE w zyskach z gry będzie na poziomie 80-90% w zależności od ocen gry” – czytamy w komunikacie.

Gra „Dinos Reborn” jest drugim po „Dreamhouse: The Game” projektem marki VEE z zapowiadanych przez emitenta na etapie powołania spółki w dniu 19 października 2020 roku. „Dinos Reborn” to survivalowa gra FPP z otwartym światem rozgrywająca się na tajemniczej planecie, podano także.

Jak podaje spółka, prace nad grą zostały zainicjowane we wrześniu 2020 roku. Dokładna data premiery gry oraz cena zostanie ustalona w terminie późniejszym, przy czym harmonogram produkcji zakłada jej ukończenie w 2022 r.

„VEE została powołana w celu produkcji gier zaawansowanych technologicznie, o wyższej jakości i wyższych budżetach niż dotychczasowe gry z portfolio emitenta i jej zadaniem jest stworzenie nowej marki w ramach działalności grupy Gaming Factory” – czytamy także.

Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń spółki jest poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym. Spółka pracuje obecnie nad ponad 20 produkcjami na PC o zróżnicowanej tematyce. W portfolio studia znajdują się symulatory, tycoony, gry akcji czy horrory. Spółka notowana jest na rynku głównym GPW od lipca 2020 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Spółka zależna od Gaming Factory ma mowę wydawniczą z HardCodeWay pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Indeks WIG20 spadł o 1,51% na zamknięciu w piątekIndeks giełdowy WIG20 spadł o 1,51% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 1 907,28 pkt w piątek, 26 lutego.

Indeks WIG spadł o 1,28% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 56 970,3 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,62% i osiągnął poziom 4 307,39 pkt, natomiast sWIG80 zniżkował o 0,8% do 17 530,05 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2 009,2 mln zł, a największe zanotował CD Projekt – 354,91 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 96 spółek, 252 spadły, a 86 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews

Artykuł Indeks WIG20 spadł o 1,51% na zamknięciu w piątek pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Rozpoczęły się konsultacje ws. Krajowego Planu Odbudowy z podziałem na 5 filarówMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) przedstawiło dziś do konsultacji publicznych Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) z podziałem na pięć filarów, dot. konkurencyjności gospodarki, zielonej energii, transformacji cyfrowej, ochrony zdrowia i mobilności. W ramach KPO planowane jest wydatkowanie całej dostępnej dla Polski sumy dotacji w wysokości 23,9 mld euro.

W rozpoczęciu konsultacji w MFPR wzięli udział premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

„Krajowy Plan Odbudowy będzie się przyczyniał do podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki w Europie i na świecie – a o tę konkurencyjność rozegra się główna walka pomiędzy regionami świata i w ramach” – powiedział Morawiecki.

Nazwał konsultacje KPO „kamieniem węgielnym ważnym kamieniem planu inwestycji”.

Zgodnie z dokumentem realizacja KPO została skoncentrowana wokół pięciu komponentów, stanowiących obszary koncentracji reform i inwestycji:

 • Odporność i konkurencyjność gospodarki,
 • Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
 • Transformacja cyfrowa,
 • Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,
 • Zielona, inteligentna mobilność

„W układzie pięciu proponowanych komponentów najwięcej środków jest przeznaczonych na komponent B – Zielona energia i zmniejszenie energochłonności- 6,347 mld euro oraz komponent E – Zielona, Inteligentna Mobilność – 6,074 mld euro. Odpowiednio stanowi to 26,6% i 25,5% całości środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO” – czytamy w dokumencie.

Na realizację innych komponentów przeznaczono: A – Odporność i konkurencyjność gospodarki 4,133 mld euro (17,3%), D – Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia 4,262 mld euro (17,9%) oraz na C -Transformacja Cyfrowa 3,034 mld euro (12,7%).

W dokumencie wskazano, że działania (reformy i inwestycje) związane z digitalizacją prócz komponentu C, znajdują się także w ramach komponentów wspierających zieloną mobilność, sektor zdrowia i konkurencyjność gospodarki. W związku z tym, wydatki na cyfryzację wyniosą 20,9%, a wydatki klimatyczne sięgną 37,7%, realizując tym samym wymogi dotyczące wydatków Instrumentu Odbudowy i Wzmacniania Odporności na cele cyfrowe klimatyczne (odpowiednio 20% i 37%).

Zapowiadana dla Polski alokacja z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmocnienia Odporności to 24,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w formie pożyczek. W dokumencie zaznaczono, że wydatkowanie całej dostępnej dla Polski sumy dotacji w ramach KPO planowane jest do sierpnia 2026 r.

Polska ma przedłożyć dokument Krajowego Planu Odbudowy Komisji Europejskiej do 30 kwietnia br.

Ostateczny podział środków ma być znany w połowie 2022 r. 70% proponowanej kwoty ma zostać przyznana do końca 2022 r., a pozostałe 30% środków do końca 2023 r..

Całkowity budżet Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmocnienia Odporności wynosi 672,5 mld euro. Jest to najważniejsza część zaproponowanego w maju ub. roku pakietu Next Generation EU o wartości 750 mld euro.

Źródło: ISBnews

Artykuł Rozpoczęły się konsultacje ws. Krajowego Planu Odbudowy z podziałem na 5 filarów pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.