i2 Development miał 0,17 mln zł zysku netto, 0,51 mln zł zysku EBIT w I kw.i2 Development odnotował 0,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 24,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,51 mln zł wobec 11,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,81 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 60,58 mln zł rok wcześniej.

„Okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku pod względem działań sprzedażowych utrzymywał się w ocenie zarządu na zadowalającym poziomie. Spółki z Grupy i2 Development zawarły umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne dotyczące sprzedaży na poziomie 88 lokali, uwzględniając również rozwiązania umów. Odnosząc się do analogicznego okresu sprzedaży w I kwartale 2020 r. (96 lokali), mimo panującej sytuacji epidemiologicznej utrzymuje się na zadowalającym poziomie. Oferta Grupy i2 Development na koniec 31 marca 2020 roku wynosiła 262 lokale. Liczba ta rozlokowana jest na 8 inwestycjach o różnym charakterze i będących na różnych etapach realizacji (w przygotowaniu, w budowie, ukończone)” – czytamy w raporcie.

Ponadto, w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku spółki wchodzące w skład Grupy i2 Development zawarły łącznie 77 umów przenoszących własność lokali na 4 inwestycjach. W porównywalnym okresie, tj. w pierwszym kwartale 2020 roku, Grupa zawarła ich 91, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 1,4 mln zł wobec 4,69 mln zł straty rok wcześniej.

i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł i2 Development miał 0,17 mln zł zysku netto, 0,51 mln zł zysku EBIT w I kw. pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Leave a Reply