54% badanych uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest praca hybrydowaPosiadanie fizycznego biura jako niezbędny element prowadzenia biznesu wskazało 87% ankietowanych w badaniu „Office FiT” przeprowadzonym przez firmę doradczą Savills. 54% respondentów uważa, że najlepsza dla ich zdrowia i samopoczucia jest praca hybrydowa, łącząca pracę z domu i z biura.

Tegoroczna edycja badania „Office FiT” jest już drugą z kolei. W porównaniu do wyników sprzed roku mniej osób ocenia pracę zdalną jako bardziej efektywną od pracy z biura (40% w 2021 r. w porównaniu do 48% w 2020 r.). Znacznie więcej osób chciałby za to pracować w biurach elastycznych (12% w 2021 r. wobec 3% w 2020 r.), podano.

Ponad połowa respondentów chciałaby pracować z biura przynajmniej trzy dni w tygodniu. Wśród osób powyżej 55. roku życia znajdowało się najwięcej zwolenników pracy zdalnej w pełnym wymiarze. Z kolei mniejszą chęć do pracy z domu obserwowano wśród najmłodszych respondentów (24-35 lat). Według autorów raportu, może to wynikać m.in. z trudności w zdobywaniu wiedzy na początkowym etapie kariery, z jakimi wiąże się praca zdalna.

„Po 18 miesiącach pandemii firmy wyniosły już całkiem spory bagaż doświadczeń z pracy zdalnej, podobnie zresztą jak i sami pracownicy. Mieliśmy okazję przekonać się o jej wielu zaletach, ale i wadach. Jedno jest pewne, biura muszą się zmienić, bo inne są już potrzeby ich użytkowników. Spodziewamy się, że pracodawcy będą obecnie jeszcze bardziej stawiać na jakość przestrzeni do pracy, tak by mogła być ona ich wyróżnikiem i czynnikiem, który pomoże im zatrzymać i przyciągnąć najlepszych pracowników” – powiedział dyrektor działu powierzchni biurowych Savills Jarosław Pilch, cytowany w komunikacie.

74% respondentów chciałoby, by po powrocie do biura zredukowany został w nim poziom hałasu. Według analityków Savills, wideokonferencje zostaną z nami również po pandemii i coraz częściej będą w nich uczestniczyć zarówno osoby przebywające w domu, jak i w biurze. Może to powodować dyskomfort u współpracowników w przypadku braku wystarczającej liczby pomieszczeń przeznaczonych do rozmów, podkreślono.

Blisko 80% respondentów wskazuje bezpieczeństwo jako najbardziej istotną cechę środowiska pracy. W budynkach biurowych może się to przekładać np. na minimalizację ekspozycji na wirusy i bakterie poprzez zastosowanie rozwiązań bezdotykowych. Wobec perspektywy upowszechnienia się hybrydowego modelu pracy Savills przewiduje również wzrost znaczenia przestrzeni biurowej przeznaczonej do współpracy.

„Praca hybrydowa w pewnym zakresie zostanie z nami na dłużej, niezależnie od dalszego przebiegu pandemii. W wielkiej metamorfozie środowiska pracy, jaka dzieje się na naszych oczach, kluczowe będzie zachowanie odpowiedniego balansu pomiędzy preferencjami pracowników i potrzebami biznesowymi przedsiębiorstw. Biuro w najbliższych miesiącach, w trakcie stopniowego powrotu części pracowników do biur, będzie odgrywać bardzo ważną rolę, zapewniając ponownie przestrzeń do integracji i współpracy. To pozwoli zaspokoić naturalne potrzeby dużej części pracowników, z których na długo musieli oni zrezygnować. Jestem przekonany, że zmiany, jakie w wyniku pandemii zostaną wdrożone w biurach i modelach pracy w poszczególnych organizacjach, pozytywnie wpłyną na doświadczenie pracy biurowej” – podsumował Pilch.

W ramach badania „Office FiT” firma Savills przebadała ponad 100 000 osób z regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Grupę respondentów stanowili pracownicy biurowi oraz przedstawiciele właścicieli i najemców budynków biurowych.

Źródło: ISBnews

Artykuł 54% badanych uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest praca hybrydowa pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Dzienna liczba szczepień przeciw COVID-19: 20 323, nowych zakażeń: 151Dzienna liczba szczepień przeciw COVID-19 wyniosła 20 323, łącznie wykonano ich 36 194 405, podało Ministerstwo Zdrowia (MZ). Liczba nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia wyniosła 151.

Do Polski dostarczono dotychczas 53 910 230 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 38 488 580, a 391 290 zostało poddanych utylizacji, podał resort na stronie dotyczącej szczepień.

Liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych wyniosła 14 751.

Liczba osób w pełni zaszczepionych wynosi 18 722 803.

Ministerstwo poinformowało dziś również, że odnotowano 151 nowych przypadków, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.

„Mamy 151 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (29), zachodniopomorskiego (19), małopolskiego (18), pomorskiego (16), podkarpackiego (14), śląskiego (11), dolnośląskiego (8), podlaskiego (7), łódzkiego (6), lubelskiego (5), świętokrzyskiego (4), wielkopolskiego (4), kujawsko-pomorskiego (3), lubuskiego (3), opolskiego (1), warmińsko-mazurskiego (0). 3 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną” – podał resort na swoim profilu na Twitterze.

Liczba zakażonych koronawirusem to 2 887 739 osób, wyzdrowiało 2 657 054.

W ciągu ubiegłej doby wykonano ponad 22 tys. testów na koronawirusa, łączna liczba przebadanych próbek wyniosła ponad 19,7 mln, podał też resort.

Według danych MZ na dzisiaj rano, 52 181 osób było objętych kwarantanną. Hospitalizowanych było 429 osób (na 6 002 łóżka dla pacjentów z COVID-19). Zajętych było 56 respiratorów (na 578 dostępnych w szpitalach).

Źródło: ISBnews

Artykuł Dzienna liczba szczepień przeciw COVID-19: 20 323, nowych zakażeń: 151 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Liczba lotów dronami wzrosła z 30,2 tys. do ponad 95,5 tys.Liczba lotów dronami w polskiej przestrzeni powietrznej wzrosła z 30,2 tys. w 2019 roku do ponad 95,5 tys. w roku ubiegłym, wynika z ceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji prawa lotniczego, regulującego rynek bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Według informacji na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) projekt trafił do konsultacji, które mają potrwać 14 dni.

„Mając na uwadze dostępne dane pozyskane od PAŻP [Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej], w 2020 r. odnotowano wyraźny wzrost liczby operacji BSP w stosunku do 2019 r. W 2019 r. liczba lotów BSP w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS i poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVOLS w polskiej przestrzeni powietrznej wyniosła 30 200, podczas gdy w 2020 r. liczba ta wyniosła już 95 534” – czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

Z danych z rejestru operatorów systemów BSP wynika, że rynek BSP jest w Polsce jednym z największych w UE. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2021 r. do omawianego rejestru wpisało się ok. 42 tysiące operatorów, podano także.

Korzyści dla polskiej gospodarki wynikające z rozwoju zastosowań bezzałogowych statków powietrznych szacowane są wg prognozy umiarkowanej na 567 mld złotych w latach 2017-2026 (Biała Księga Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych. U-space – Rynek – Wizja Rozwoju), wskazano.

Zakładany wzrost został oszacowany na podstawie danych pozyskanych z PAŻP w zakresie wzrostu operacji wykonywanych systemami bezzałogowych statków powietrznych w relacji roku 2019 do roku 2020 oraz z uwzględnieniem danych z zakresie rozwoju niniejszej branży ujętych w Białej Księdze Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych. U-space – Rynek – Wizja Rozwoju.

Założenia te – jak podkreślono w OSR – są także spójne z danymi ze światowego rynku rozwoju dronów, w szczególności z danymi firmy badawczej IDTechEx (raport pt. „Drone Market and Industries 2021-2041″), zgodnie z którymi przewiduje się, że do 2041 r. rynek globalny urządzeń określanych ogólnie jako drony wart będzie ponad 22 mld USD, co będzie stanowić wzrost o 500% wobec stanu obecnego.

W związku z tym, zaznaczono, że „wprowadzenie czytelnego systemu prowadzenia działalności z wykorzystaniem BSP wraz z udostępnieniem niezbędnych narzędzi informatycznych usprawniających korzystanie z przestrzeni powietrznej stwarza dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze oraz zapewnia najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa operacji lotniczych wykonywanych przez BSP”.

Od dnia 31 grudnia 2020 r. krajowe przepisy i procedury państw członkowskich UE dotyczące cywilnych użytkowników bezzałogowych statków powietrznych (BSP) zostały zastąpione przepisami UE, z uwzględnieniem przepisów przejściowych.

Zgodnie z regulacjami unijnymi komercyjne wykorzystywanie BSP, dotychczas możliwe jedynie dla posiadaczy świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego wykorzystywanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, stało się ogólnodostępne. Zmianą jest też możliwość wyznaczania w przestrzeni powietrznej stref geograficznych, które ułatwiają, ograniczają lub wykluczają wykonywanie operacji z użyciem systemów BSP, w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, prywatnością, ochroną danych osobowych, ochroną lub środowiskiem naturalnym wynikających z wykonywania operacji z użyciem tych systemów. Zadania w zakresie wyznaczania stref geograficznych mają zostać powierzone Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

Projekt zakłada:

– wskazanie organów uprawnionych do wykonywania określonych w rozporządzeniu delegowanym i rozporządzeniu wykonawczym zadań i kompetencji państwa członkowskiego i organu właściwego;  

– określenie zasad wykonywania operacji z użyciem systemów BSP;

-uregulowanie możliwości wyznaczania przez PAŻP stref geograficznych dla systemów BSP, przedłużenia obowiązywania stref geograficznych dla systemów BSP i ponownego wyznaczania stref geograficznych dla BSP, a także procedury postępowania z wnioskami składanymi w tej sprawie;

– unormowanie rejestru operatorów systemów BSP;

– określenie zasad przeprowadzania szkoleń i egzaminów pilotów BSP;

– wskazanie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pilota BSP i uprawniających do wykonywania operacji BSP, a także określenie trybu ich uzyskiwania, przedłużania, zawieszania i cofania;

– uregulowanie zasad zapobiegania bezprawnemu wykonywaniu operacji z użyciem systemu BSP, w tym przepisów karnych i o karach pieniężnych;

– wskazanie wysokości stawek opłat za czynności przewidziane w projektowanej regulacji;

– ustanowienie sankcji za nieprzestrzeganie przepisów zawartych w projektowanej regulacji.

Źródło: ISBnews

Artykuł Liczba lotów dronami wzrosła z 30,2 tys. do ponad 95,5 tys. pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Wspólnicy Pixel Crow i akcjonariusze Pixel Crow Games zdecydują o fuzjiWalne zgromadzenie wspólników Pixel Crow Sp. z o.o. z grupy Movie Games i walne zgromadzenie akcjonariuszy Pixel Crow Games S.A. (dawnego Patent Fund S.A.) zwołane na 8 września br. zdecydują o połączeniu spółek, a także o emisji połączeniowej, podał Pixel Crow.

„Zgoda wspólników oraz akcjonariuszy pozwoli nam osiągnąć kolejny etap w procesie połączenia. Oznacza to, że Pixel Crow najprawdopodobniej będzie pierwszym studiem z rodziny Movie Games, które z sukcesem zakończy proces połączeniowy ze spółką już notowaną na NewConnect, co otworzy drogę do możliwości szybszego jej upublicznienia. Cieszy nas również to, że cały proces przebiega zgodnie z planem” – powiedział prezes Pixel Crow oraz prezes Movie Games Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z opublikowanym 31 maja br. planem połączenia, wszystkie udziały Pixel Crow zostały wycenione na kwotę ponad 20,2 mln zł, natomiast akcje Pixel Crow Games (dawniej Patent Fund S.A.) na ponad 1,7 mln zł.  Po zatwierdzeniu oraz realizacji emisji dotychczasowi akcjonariusze Pixel Crow Games będą posiadać 8,01% w kapitale zakładowym spółki po połączeniu. Każdy ze wspólników Pixel Crow otrzyma w przybliżeniu 283 971 akcji emisji połączeniowej w zamian za jeden udział w spółce. Opublikowany 31 maja br. plan połączenia obu spółek zawiera m.in. ich wyceny przeprowadzone przez niezależnych specjalistów z rynku. Wartość godziwa Pixel Crow została ustalona na kwotę 20 218 743,35 zł, a więc 45 435,38 zł za jeden udział, natomiast wartość godziwa Pixel Crow Games została wyceniona na kwotę 1 760 000 zł, tj. 0,16 zł za jedną akcję, podano także.

Zatwierdzenie połączenia oraz emisji przez zgromadzenie wspólników Pixel Crow oraz NWZA Pixel Crow Games pozwoli na realizację kolejnych etapów połączenia. Do tej pory, oprócz przygotowania planu połączenia oraz oszacowania wycen obu spółek, NWZ Patent Fund dokonało zmiany nazwy na Pixel Crow Games, zmiany profilu działalności oraz powołało nowy skład rady nadzorczej, który obecnie w pełni odzwierciedla nowy charakter działalności, przypomniano.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą m.in.: Road Studio, True Games, Goat Gamez czy Movie Games Mobile. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Wspólnicy Pixel Crow i akcjonariusze Pixel Crow Games zdecydują o fuzji pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Aldi otworzy 7 nowych sklepów we wrześniuAldi otworzy 7 nowych sklepów we wrześniu, podała sieć. Nowe placówki będą ulokowane w Starogardzie Gdańskim, Słupsku, Gdańsku,Płocku, Łomży, Nowym Sączu oraz Mikołowie, a łączna powierzchnia wszystkich siedmiu nowych sklepów sięnie ok. 10 tysięcy m2. Do do końca br. sieć chce otworzyć około 31 sklepów.

„Chcemy być obecni jak najbliżej naszych klientów, dlatego poszukujemy dobrze skomunikowanych lokalizacji, blisko osiedli – domów mieszkalnych, ale i główne centra zakupowe i biurowe są uwzględniane w naszej strategii. Już we wrześniu będziemy w każdym województwie. To wskazuje jak dynamicznie rozwijamy się w Polsce. Ułatwiamy naszym klientom zakupy jak to tylko możliwe. Szczególną dbałość przykładamy do koncepcji wnętrz naszych sklepów – to co nas wyróżnia to szerokie alejki między półkami, wyjątkowe marki własne, po które chętnie się wraca oraz wysoka jakość produktów przy relatywnie niskiej cenie” – powiedział dyrektor Obszaru Nieruchomości i Ekspansji sieci ALDI w Polsce Tomasz Gawlik, cytowany w komunikacie.

Sieć jest obecnie dostępna we wszystkich województwach w Polsce, podkreślono w materiale.

W lutym br. sieć zapowiedziała plany otwarć ok. 45 sklepów.

Aldi Polska jest częścią grupy przedsiębiorstw Aldi Nord. Obecnie sieć posiada 176 sklepów i zatrudnia ok. 3 500 pracowników w Polsce. Obok Polski Aldi Nord działa w Belgii, Danii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Niderlandach.

Źródło: ISBnews

Artykuł Aldi otworzy 7 nowych sklepów we wrześniu pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

NaturalAntibody zamierza finansować rozwój ze środków własnych i grantówNaturalAntibody – bioinformatyczny startup, oferujący rozwiązania pozwalające znacznie przyspieszyć proces wprowadzania na rynek nowych leków opartych o przeciwciała – do końca roku spodziewa się decyzji ws. 20 mln zł dofinansowania w ramach grantów NCBR oraz European Innovation Council na rozwój dwóch projektów dotyczących przewidywania łączenia się cząsteczek oraz zmniejszania ryzyka niepożądanych efektów ubocznych, poinformowali ISBnews przedstawiciele spółki. NaturalAntibody nie wyklucza na kolejnych etapach rozwoju wejścia na giełdę w Polsce lub za granicą. 

NaturalAntibody zajmuje się inżynierią informatyczną przeciwciał terapeutycznych, czyli wynajdywaniem i optymalizacją sekwencji przeciwciał, które mogą być używane jako leki. Wykorzystuje do tego swój własny, największy na świecie bank danych o opracowanych już przeciwciałach oraz moduły analityczne, które przewidują ich zachowania w kontakcie z antygenami i rozpoznają właściwości terapeutyczne. Zidentyfikowane w ten sposób cząsteczki znajdują zastosowanie w onkologii, a także w terapii innych chorób, np. autoimmunologicznych.

„W najbliższych latach zamierzamy finansować rozwój głównie z bieżących przychodów i grantów – do końca roku spodziewamy się decyzji w sprawie 20 mln zł dofinansowania na rozwój dwóch projektów dotyczących przewidywania łączenia się cząsteczek oraz zmniejszania ryzyka niepożądanych efektów ubocznych. Korzystamy również z zasobów venture buildingowych funduszu Tar Heel Capital Pathfinder” – powiedział ISBnews wiceprezes NaturalAntibody z ramienia Tar Heel Capital Pathfinder Kamil Sabatowski. 

Spółka została zawiązana w listopadzie 2020 r. W perspektywie najbliższych 3-7 lat spółka zamierza intensywnie rozwijać technologię, a do finansowania tego rozwoju będzie wykorzystywać także wszystkie pojawiające się zyski operacyjne.

„W odróżnieniu od innych wchodzących na rynek firm biotechnologicznych, udowodniliśmy już, że nasze rozwiązanie ma zastosowanie w biznesie i generujemy przychody. Taki model, przy wsparciu środków pochodzących z grantów, pozwoli nam efektywnie finansować działania spółki i sukcesywnie rozbudowywać portfolio jej produktów” – podkreślił Sabatowski. 

Współzałożycielem spółki jest fundusz Tar Heel Capital Pathfinder, który w ramach swojego modelu venture buildingowego zainwestował w pomysł polskiego naukowca dr Konrada Krawczyka, eksperta w zakresie bioinformatycznej analizy przeciwciał. Fundusz dostarczył kompetencje technologiczne, a także m.in. wsparcie strategiczne, administracyjne, marketingowe, HR-owe. Wartości inwestycji na ten moment fundusz nie ujawnia.

W kwietniu br. spółka pozyskała również 3 mln zł od inwestorów prywatnych. 

„Na kolejnych etapach rozwoju będziemy wybierać ścieżki odpowiednie do osiągnięcia założonych celów – wejście na giełdę w Polsce lub za granicą to dwie spośród wielu opcji, które bierzemy pod uwagę” – powiedział Sabatowski. 

Spółka wprowadziła już na rynek dwie kategorie produktów: moduły analityczne wynajdujące i optymalizujące sekwencje przeciwciał, które mogą być używane jako leki, oraz Antibody Knowledge Graph, czyli największy na świecie bank danych o opracowanych już przeciwciałach, integrujący dane zgromadzone przez społeczność naukową w ostatnich 40 latach, z którym  moduły NaturalAntibody współdziałają. Spółka wdrożyła także  spersonalizowane wersje produktów, dokładnie dostosowanych do indywidualnych, bioinżynieryjnych potrzeb klientów. 

„Połączyliśmy światowej klasy wiedzę akademicką z najwyższej jakości kompetencjami w obszarze budowania biznesu, aby zrewolucjonizować proces wytwarzania leków. Wspólnie doprowadziliśmy do komercjalizacji pierwszych produktów z portfolio spółki. W najbliższych miesiącach będziemy wdrażać nasze oprogramowanie u kolejnych klientów, głównie z USA i Europy Zachodniej, zwłaszcza Wielkiej Brytanii” – zapowiedział Sabatowski.

Spółka posiada obecnie ok. 20 międzynarodowych klientów – są to zarówno największe koncerny farmaceutyczne, jak AstraZeneca, globalne spółki technologiczne, m.in. GV20/Bayer oraz wyspecjalizowane spółki biotechnologiczne, w tym Antiverse i Alchemab. 

 Akcjonariuszami spółki są Konrad Krawczyk, Michał Krawczyk, Tar Heel Capital Pathfinder i inwestorzy indywidualni.

Źródło: ISBnews

Artykuł NaturalAntibody zamierza finansować rozwój ze środków własnych i grantów pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Drago i Moonlit mają umowę cross-promocji Model Builder i Gas Station SimulatorDrago entertainment i Moonlit zawarły umowę o współpracy na zasadach cross-promocji, dzięki której wzajemnie promują gry „Gas Station Simulator” od Drago i „Model Builder” z portfolio Moonlit, podały spółki w osobnych komunikatach.

„Wielkimi krokami przygotowujemy się do premiery naszej autorskiej produkcji ‚Gas Station Simulator’. Tytuł zadebiutuje na PC już 15 września. Obecnie realizujemy intensywną kampanię marketingową gry, w czym poza Movie Games wspiera nas również spółka Moonlit. Na mocy podpisanej umowy nasz partner biznesowy przeprowadzi cross-promocję ‚Gas Station Simulator’, a Drago entertainment będzie odpowiedzialne za promocję ‚Model Builder’ z portfolio Moonlit” – powiedziała prezes zarządu Drago entertainment Joanna Tynor, cytowana w komunikacie.

Kontrakt pomiędzy Drago entertainment a Moonlit umożliwia m.in. wzajemne wykorzystanie określonych elementów obu tytułów, podkreślono.

„Współpraca z Drago Entertainment jest dla nas okazją do budowania wizerunku Moonlit. Obie firmy tworzą symulatory, jednak ze względu na różne nisze nie konkurujemy ze sobą bezpośrednio. Widzimy jednocześnie potencjał do wzajemnego uzupełniania przestrzeni rynkowej, dlatego zdecydowaliśmy się na nawiązanie współpracy marketingowej. Na jej bazie obie produkcje będą wzajemnie promowane do czasu premiery ‚Model Builder’, a potencjalnie nawet dłużej. Wierzymy, że w ten sposób osiągniemy dużo więcej niż w pojedynkę” – dodał prezes Moonlit Michał Gardeła.

Do „Gas Station Simulator” zostaną dodane modele z gry „Model Builder”. Elementy z gry Moonlit będą stanowiły element ekspozycji stacji benzynowej, w której znajduje się gracz. Twórcy obu tytułów planują wspierać się marketingowo do czasu październikowej premiery „Model Buildera”. Współpraca będzie działała w obie strony – w grze Moonlita w późniejszym terminie pojawią się modele z „Gas Station Simulator”, wskazano również.

Drago entertainment powstało w 1998 roku w Krakowie. W 2018 roku do zespołu dołączyli Aleksy Uchański, Maciej Miąsik, Jakub Trzebiński i Mateusz Wcześniak. Wtedy też firma podjęła decyzję o przyjęciu nowej strategii i skoncentrowaniu się na produkcji własnych gier. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w kwietniu 2021 r.

Moonlit to polski gamingowy software house zamierzający poszerzyć swoją działalność o segment produkcji gier własnych. Zadebiutował na NewConnect w połowie 2019 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Drago i Moonlit mają umowę cross-promocji Model Builder i Gas Station Simulator pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Immofinanz otworzył trzeci mycowork w WarszawieImmofinanz, po oficjalnym wejściu w kwietniu br. w sektor elastycznych produktów biurowych i otwarciu swoich pierwszych powierzchni coworkingowych – mycowork w myhive Park Postępu i myhive Warsaw Spire, oddał do użytku trzeci mycowork, tym razem w myhive Nimbus.

„Z perspektywy niecałych pięciu miesięcy, od kiedy jesteśmy obecni w tym segmencie rynku, najczęściej słyszymy, że najemcy cenią sobie kameralność naszych coworków i wyjątkowy komfort pracy, który się w nich odczuwa. W myśl zasady, aby marka czy produkt były rozpoznawalne, muszą być powtarzalne – dotrzymujemy naszego słowa i otwieramy już trzeci mycowork w Warszawie. Kluczowym dla nas jest aby móc zrealizować każdą potrzebę biurową naszych klientów, zarówno jeśli chodzi o elastyczny jak i tradycyjny najem, pod jednym parasolem” – powiedziała Country Manager Operations Poland Magdalena Kowalewska, cytowana w komunikacie.

Nowa przestrzeń dostępna na parterze budynku, zlokalizowanego przy Alejach Jerozolimskich 98, to łącznie 44 biurka. W ofercie najnowszego mycowork uwzględnione są wszystkie trzy dostępne, elastyczne produkty: myflex, mydesk i myroom, podano także.

Równolegle do mycowork, Immofinanz rozwija także drugi ze swoich elastycznych produktów – myoffice, czyli gotowe pod wynajem, prywatne biura serwisowane, dostępne już od jednego miesiąca, z pełną infrastrukturą, z własną recepcją, salkami konferencyjnymi, focus room-ami, lounge, kuchnią, serwerownią, toaletą, przygotowane w standardzie myhive. Najnowsza powierzchnia tego typu zostanie oddana do użytku w najbliższych dniach, w myhive IO-1, a prace przy następnej, w myhive Crown Point są aktualnie realizowane, przypomniano.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

Źródło: ISBnews

Artykuł Immofinanz otworzył trzeci mycowork w Warszawie pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Projekt ustawy okołobudżetowej zakłada 797,2 mln zł oszczędności w 2022Projekt przyszłorocznej ustawy okołobudżetowej zakłada oszczędności rzędu 797 229 tys. zł m.in. ze względu na oszczędności z tytułu „zamrożenia” bazy stanowiącej podstawę do naliczania odpisu na fundusz socjalny oraz zmiany dotyczące wynagrodzeń sędziów, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022.

Według informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) projekt znajduje się na etapie uzgodnień i konsultacji.

„W projekcie proponuje się ustalenie w roku 2022 wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników, których wynagrodzenia są relacjonowane do ich wynagrodzeń, w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jednocześnie zaproponowano ustalenie odpisów na fundusze socjalne w oparciu o wartości z roku 2019. Stanowi to odmrożenie podstaw do naliczania tych funduszy w stosunku do regulacji z roku 2021 o jeden rok” – czytamy w OSR.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: ograniczenie wydatków jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa, poprzez „zamrożenie” podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) w roku 2022, podano także.

Przypomniano, że pracodawcy prowadzący działalność m.in. w formie jednostek budżetowych tworzą ZFSŚ bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników, dlatego też wprowadzenie omawianego rozwiązania spowoduje oszczędności w wydatkach budżetu państwa w roku 2022 w odpisach na ZFŚS – w wysokości ok. 39 mln zł.

Z kolei kwotę bazową do ustalenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli ustalono na poziomie kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019 r. (3 045,21 zł). Oszczędności z tytułu „zamrożenia” bazy stanowiącej podstawę do naliczania odpisu na fundusz socjalny wyniosą ok. 291,494 mln zł.

Oszczędności z tytułu „zamrożenia” bazy stanowiącej podstawę do naliczania odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych w roku 2022 w zakresie funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA wyniosą ok. 11,8 mln zł, a w zakresie funkcjonariuszy służb mundurowych MS wyniosą ok. 2,4 mln zł.

„Projektowane zmiany dotyczące ustalenia w roku 2022 wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników, których wynagrodzenia są relacjonowane do ich wynagrodzeń w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. […] spowodują oszczędności w wydatkach budżetu […] w wysokości ok. 480 mln zł” – czytamy dalej.

Projekt wiąże się ze zwiększeniem wydatków budżetu państwa z tytułu przekazania Centrum Obsługi Administracji Rządowej dotacji celowej w wysokości 7,348 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zadań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa powierzonych w trwały zarząd KPRM, zarządzanego i administrowanego przez IGB COAR.

Natomiast zmiana wysokości odpisu na Fundusz Prewencji i Rehabilitacji do 9% Funduszu Składkowego spowoduje zwiększenie wydatków tego funduszu w roku 2022 o 10,117 mln zł.

Planowana na przyszły rok operacja przekazania obligacji o wartości 496 733 tys. zł na finansowanie wybranych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki mających największy wpływ na jakość prowadzonych badań naukowych w Polsce będzie generować wzrost wydatków budżetu państwa na obsługę długu Skarbu Państwa rocznie w wysokości 5-10 mln zł, w zależności od sytuacji na rynku finansowym, wskazano także.

Źródło: ISBnews

Artykuł Projekt ustawy okołobudżetowej zakłada 797,2 mln zł oszczędności w 2022 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Warimpex spodziewa się dodatniego wyniku operacyjnego w 2021Warimpex przewiduje wygenerowanie zysku z działalności operacyjnej za cały 2021 r., poinformował prezes Franz Jurkowitsch.

„Zgodnie z prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, gospodarka światowa wychodzi z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Wiele ograniczeń związanych z powstrzymywaniem pandemii zostało zniesionych dzięki postępującej akcji szczepień, a prognozy wzrostu gospodarczego w lipcu ponownie poprawiły się w porównaniu z kwietniem. Korzystają na tym również rynki w naszym obszarze działalności, co nastraja nas optymistycznie na bieżący rok obrotowy” – powiedział Jurkowitsch, cytowany w komunikacie.

„Po odwołaniu wielu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, w drugiej połowie 2021 roku spodziewamy się tendencji wzrostowej w segmencie hotelarskim i dalszego stabilnego rozwoju w segmencie obiektów biurowych. Opierając się na uzyskanym – pomimo zamknięcia hoteli i ograniczeń związanych z pandemią – dodatnim wyniku za I półrocze, Warimpex przewiduje wygenerowanie zysku z działalności operacyjnej również za cały rok obrotowy 2021. Jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji przyszłych zadań zarówno pod względem finansowym, jak i personalnym i z radością będziemy kontynuować nasze projekty” – dodał prezes.

Warimpex odnotował 1,72 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 20,54 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,94 mln euro wobec 9,24 mln euro straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 5,01 mln euro wobec 0,35 mln euro rok wcześniej.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Źródło: ISBnews

Artykuł Warimpex spodziewa się dodatniego wyniku operacyjnego w 2021 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.