Asseco Data Systems ma kolejną umowę z KRUS na utrzymanie i rozwój systemu WorkflowAsseco Data Systems podpisało umowę z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na utrzymanie i rozwój systemu Workflow, który stanowi centralny komponent Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) do obsługi najważniejszych procesów biznesowych KRUS, podała spółka.

Umowa została zawarta z Asseco Data Systems, które w ramach Pionu Integracji Systemów będzie odpowiedzialne za współpracę z KRUS. Rozwój systemu będzie polegał na wprowadzaniu modyfikacji wynikających ze zmian przepisów prawa oraz innych realizowanych przez KRUS przedsięwzięć informatycznych, podano.

„Nowo podpisana umowa na rozwój systemu Workflow jest kontynuacją naszej dziesięcioletniej współpracy z KRUS. Przez ten czas dokonaliśmy integracji systemów KRUS tak, aby zapewnić optymalne wsparcie dla obsługi krytycznych procesów biznesowych klienta” – powiedział dyrektor Pionu Integracji Systemów Asseco Data Systems Michał Klejman, cytowany w komunikacie.

Workflow integruje usługi systemów dziedzinowych, takich jak Farmer i nSIU służących do obsługi ubezpieczeń oraz świadczeń rolników i członków ich rodzin. Poprzez jednolity interfejs użytkownika w postaci Portalu dla Pracowników KRUS zapewnia również bezpieczną wymianę danych z instytucjami zewnętrznymi, takimi jak ZUS (np. w zakresie e-zwolnień lekarskich), NFZ, ARiMR, MRPiPS oraz Centrami Rehabilitacji Rolników. Natomiast centralny komponent Zarządzania Tożsamością dba o kontrolę i bezpieczeństwo dostępu do ZSI, podkreślono.

„Projekt będzie realizowany przez Asseco Data Systems we współpracy z Asseco Cloud, spółką, która w Grupie Asseco zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i obsługą rozwiązań chmurowych. W projekcie realizowanym dla KRUS będzie odpowiedzialna przede wszystkim za zarządzanie i bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej” – dodał prezes Asseco Cloud Lech Szczuka.

System Workflow funkcjonuje w KRUS od 2011 r. i miesięcznie obsługuje ponad 50 mln wywołań ze strony użytkowników. Asseco Data Systems oprócz utrzymania produkcyjnego systemu zapewnia również wsparcie techniczne oraz wsparcie użytkowników końcowych.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14 498 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Asseco Data Systems ma kolejną umowę z KRUS na utrzymanie i rozwój systemu Workflow pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Leave a Reply