JR Holding zakłada postępującą konsolidację fintech i synergie w ramach portfelaJR Holding ASI spodziewa się postępującej konsolidacji branży fintech, a w ramach tego trendu wspiera poszukiwanie synergii przez spółki portfelowe funduszu, poinformował ISBtech prezes January Ciszewski.

„Uważam, że w aktualnej sytuacji gospodarczej konsolidacja rynku fintech będzie postępować. Spółki, których model finansowy nie umożliwił jeszcze uzyskania break even point będą szukać również takich rozwiązań, co z drugiej strony wzmacniać będzie podmioty o ugruntowanych wynikach” – powiedział ISBtech Ciszewski.

Wskazał, że trudności wymagają poszukiwania synergii zarówno kompetencyjnych jak i kosztowych. 

„Współpraca i synergia w ramach spółek portfelowych JR Holding jest na pewno tym, co będziemy wspierać, zresztą taka współpraca już została przez nas zainicjowana. Liczymy, że inne nasze spółki pójdą za przykładem Femion i także będą poszukiwać okazji do współpracy, a może i do akwizycji” – dodał prezes.

Wcześniej Femion Technology, spółka z portfela JR Holding, poinformowała, że przejmuje spółkę Payment Technology. Transakcja ma znacznie zwiększyć skalę działania spółki TryPay, należącej do notowanego na NewConnect Femion.

O współpracy biznesowej informowały również spółki portfelowe JR Holding z segmentu HRtech – Flexee i Motivizer. 

JR Holding ASI to notowana od 2012 r. na rynku NewConnect spółka, koncentrująca się na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w firmy z branż: cyfrowego biznesu, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, medycznej, biotechnologicznej i nowoczesnych mediów. Spółka rozpoczęła proces przenoszenia notowań z NewConnect na główny rynek GPW.

Źródło: ISBnews

Artykuł JR Holding zakłada postępującą konsolidację fintech i synergie w ramach portfela pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Ubóstwo skrajne w Polsce spadło o 1 pkt proc. do 4,2% w 2021W ubóstwie skrajnym (tj. na poziomie minimum egzystencji) żyło 4,2% osób w 2021 r. wobec 5,2% w 2020 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny (GUS).

„Od 2016 roku stopa ubóstwa skrajnego pozostaje na podobnym poziomie 4-5%. Odnotowano niewielki spadek zasięgu ubóstwa skrajnego z ok. 5% osób w 2020 r. do ok. 4% w 2021 r. oraz nieco większy – ubóstwa ustawowego z ok. 9% do niecałych 7% przy niezmienionym od 2018 roku progu tego ubóstwa. Na zbliżonym poziomie co w roku 2020, kształtowała się natomiast wartość stopy ubóstwa relatywnego (ok. 12%). Niewielkie zmiany zasięgu ubóstwa ekonomicznego w 2021 r. miały miejsce przy nieznacznej poprawie przeciętnej sytuacji materialnej gospodarstw domowych. W warunkach nadal trwającej pandemii COVID-19, wyższy w 2020 r. był zarówno realny poziom dochodów, jak i wydatków gospodarstw domowych. W porównaniu z 2020 r. nie zaobserwowano istotnych zmian w społecznej mapie zagrożenia ubóstwem w Polsce, a pozytywne zmiany dotyczące zasięgu ubóstwa odnotowano w szerszym zakresie wśród mieszkańców wsi niż w miastach” – czytamy w komunikacie.

GUS podał, że do najbardziej zagrożonych ubóstwem skrajnym należały osoby z gospodarstw domowych utrzymujących się z tzw. niezarobkowych źródeł, w tym ze świadczeń społecznych innych niż emerytury i renty (ok. 14%) oraz z gospodarstw domowych rolników (ok. 11%). Wyższy od przeciętnego poziom ubóstwa skrajnego wystąpił także w gospodarstwach domowych rencistów (ok. 6%).

Natomiast do najmniej zagrożonych ubóstwem skrajnym należały osoby z gospodarstw domowych: utrzymujących się z pracy na własny rachunek (ok. 2%), emerytów (ok. 3%) oraz pracowników najemnych (ok. 4%).

„Jeśli uwzględnimy typologię gospodarstw domowych ze względu na obecność i liczbę osób (dzieci) w wieku 0-17 lat w gospodarstwach domowych, to okazuje się, że odsetek osób żyjących według przyjętego kryterium w skrajnym ubóstwie wynosił od ok. 3% wśród osób w gospodarstwach domowych bez dzieci w tym wieku, do ok. 8% wśród osób w gospodarstwach domowych z co najmniej trojgiem dzieci” – czytamy dalej.

Nadal najwyższa stopa ubóstwa skrajnego występuje wśród dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia (ok. 5%), w roku 2016 spadła ona do poziomu ok. 6% (z ponad 10% w 2015 roku) i w latach 2017-2021 kształtowała się na poziomie 4-5%, podał Urząd.

W 2021 r., podobnie jak w latach poprzednich poziom granicy sfery niedostatku był ok. dwukrotnie wyższy od granicy ubóstwa skrajnego określanej na podstawie minimum egzystencji, podał też GUS. W roku 2021 zasięg sfery niedostatku wyniósł ok. 41%, czyli prawie tyle samo, jak w roku 2020 r.

Zasięgu sfery niedostatku (określanej też czasami jako sfera niskiej konsumpcji) – granica sfery niedostatku oparta jest na minimum socjalnym obliczanym przez IPiSS. W koszyku minimum socjalnego uwzględnia się dobra i usługi służące nie tylko zaspokojeniu potrzeb egzystencjalnych, ale także towary i usługi niezbędne do wykonywania pracy, kształcenia, utrzymywania więzi rodzinnych i kontaktów towarzyskich oraz skromnego uczestnictwa w kulturze i rekreacji. Zakłada się, że wydatki konsumpcyjne na poziomie minimum socjalnego pozwalają na prowadzenie „minimalnie godnego życia” i realizację integracyjnych potrzeb człowieka.

Stopa ubóstwa skrajnego – odsetek osób w gospodarstwach domowych, w których poziom wydatków (obejmujących również wartość artykułów otrzymywanych bezpłatnie oraz wartość spożycia naturalnego) był niższy niż granica ubóstwa skrajnego (minimum egzystencji) wyznaczająca poziom zaspokojenia potrzeb, poniżej którego następuje biologiczne zagrożenie życia oraz rozwoju psychofizycznego człowieka.

Stopa ubóstwa relatywnego – odsetek osób w gospodarstwach domowych, w których poziom wydatków (obejmujących również wartość artykułów otrzymywanych bezpłatnie oraz wartość spożycia naturalnego) był niższy niż granica ubóstwa relatywnego przyjęta na poziomie 50% średnich miesięcznych wydatków ustalonych na poziomie wszystkich gospodarstw domowych z uwzględnieniem tzw. oryginalnej skali ekwiwalentności OECD.

Stopa ubóstwa ustawowego – odsetek osób w gospodarstwach domowych, w których poziom wydatków (obejmujących również wartość artykułów otrzymywanych bezpłatnie oraz wartość spożycia naturalnego) był niższy niż tzw. ustawowa granica ubóstwa, tj. kwota która zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z systemu pomocy społecznej, podał GUS.

Źródło: ISBnews

Artykuł Ubóstwo skrajne w Polsce spadło o 1 pkt proc. do 4,2% w 2021 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Liczba aktywnych klientów indywidualnych e-bankowości wyniosła 21,8 mln w I kw.Liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 39,95 mln na koniec I kw. 2022 r. (co oznacza wzrost o 4,39% r/r i 1,44% kw./kw.). Liczba aktywnych klientów wyniosła 21,8 mln (wzrost o 9,36% r/r i 3,42% kw/kw), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk.

Średnia wartość przelewu klienta indywidualnego w Polsce w I kwartale wyniosła 1 082 zł. Jest to wzrost o 21,1% r/r. Spadła z kolei średnia liczba przelewów aktywnego użytkownika bankowości internetowej. W I kwartale było to 6,03 przelewu, co oznacza spadek o 5,63% r/r.

„Popularność bankowości mobilnej w Polsce stale rośnie. Pierwszy kwartał 2022 roku po raz kolejny przyniósł dynamiczny wzrost liczby aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych. Liczba klientów korzystających z e-bankowości za pomocą telefonów i tabletów wzrosła o blisko 6% w stosunku do poprzedniego okresu. Natomiast w odniesieniu do I kwartału 2021 roku odnotowano wzrost o 21%. Obecnie całkowita liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej to 17,5 mln. To osoby, które przynajmniej raz w miesiącu korzystają z aplikacji bankowych” – czytamy w komunikacie.

W stosunku do poprzednich kwartałów widzimy natomiast spadek dynamiki wzrostu liczby klientów segmentu „mobile only”. To klienci, którzy logują się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji bankowej, przy jednoczesnym braku logowania do serwisów bankowości elektronicznej w sposób tradycyjny – za pomocą komputera i przeglądarki internetowej. Ich liczba obecnie to prawie 10 mln, co stanowi 57% wszystkich klientów mobilnych. Do tej pory to właśnie w segmencie „mobile only” notowano najwyższe wzrosty kwartalne, ale w odniesieniu do IV kwartału 2021 roku wzrost takich użytkowników wyniósł 1% wobec 7% notowanych w kwartale IV 2021 r. i 11% w kwartale III 2021 r.

„Dane z raportu NetB@nk wskazują na dalszy wzrost aktywnego wykorzystania zdalnych kanałów dostępu w I kwartale 2022 roku. Mimo spadku dynamiki w segmencie mobile only bankowość mobilna w dalszym ciągu pozostaje najszybciej rozwijającym się segmentem bankowości elektronicznej, co potwierdza, że Polacy doceniają wygodę i dostępność szeregu usług dodatkowych w aplikacjach bankowych na urządzenia mobilne” – powiedział wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński, cytowany w materiale.

W segmencie klientów MŚP, w przeciwieństwie do obserwacji z ubiegłego kwartału, w I kwartale 2022 r. odnotowano 3-proc. spadek. Zmniejszyła się także liczba aktywnych klientów tego sektora do 2,3 mln użytkowników, co stanowi spadek o 5% w porównaniu do IV kwartału 2021 roku.

W danych za I kwartał 2022 roku dotyczących systemu rozliczeniowego Express Elixir można zaobserwować ponowny wzrost liczby i wartości transakcji natychmiastowych. Odnotowano 43 mln transakcji, co stanowi wzrost o ponad 8,7% w stosunku do ubiegłego kwartału. Natomiast w odniesieniu do I kwartału 2021 roku wzrost ten wyniósł prawie 97%. Wartość obrotów wzrosła o blisko 0,5% do wartości 29 mld zł.

„W pozostałych systemach rozliczeń prowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową tj. Elixir, odnotowano spadek liczby transakcji o niemalże 3,5% oraz ich wartość o 5,4% względem IV kwartału 2021 roku. W systemie Euro Elixir, realizującym przelewy w europejskiej walucie, liczba transakcji wyniosła 11 mln, co oznacza spadek o ponad 3%. Wartość realizowanych płatności spadła natomiast o 5,5% i wyniosła na koniec I kwartału 2022 roku 76 mld euro” – zakończono.

Źródło: ISBnews

Artykuł Liczba aktywnych klientów indywidualnych e-bankowości wyniosła 21,8 mln w I kw. pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Sektor bankowy apeluje o wprowadzenie kryterium dochodowego dla wakacji kredytowychSektor bankowy apeluje o wprowadzenie kryterium dochodowego przy ubieganiu się o wakacje kredytowe i proponuje, by przysługiwały one tym kredytobiorcom, w w przypadku których rata kredytu przekracza „40/50% miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego”, poinformował Związek Banków Polskich (ZBP). 

„Sektor bankowy apeluje o wprowadzenie kryterium dochodowego do ubiegania się o wakacje  kredytowe. […] Proponuje, aby wakacje kredytowe przysługiwały tym kredytobiorcom, w przypadku  których kwota raty kredytu hipotecznego stanowi powyżej 40/50% miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego” – czytamy w komunikacie.

W ocenie sektora, pozwoliłoby to skierować pomoc do osób mających problemy finansowe związane z obsługą rat kredytu, czyli do tych, którzy „rzeczywiście potrzebują  wsparcia, nie zaś do tych, którzy mieliby otrzymać dodatkowe korzyści majątkowe kosztem innych”. 

Obecnie projekt ustawy o finansowaniu społeczościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, który zawiera pakiet rozwiązań dotyczących wsparcia dla kredytobiorców, w tym m.in. wakacje kredytowe znajduje się na etapie prac senackich. Głosowanie nad ustawą ma odbyć się jeszcze dzisiaj.

W związku z tym, „mając na uwadze powagę sytuacji i wysoce negatywne skutki projektowanego rozwiązania”, sektor bankowy zaapelował m.in. o:

– ograniczenie pomocy jedynie do osób w trudnej sytuacji finansowej – mających trudność w spięciu budżetów domowych, a nie dla wszystkich kredytobiorców jak zostało przyjęte w wersji ustawy, uchwalonej przez Sejm;  

– uniknięcie działań inflacjogennych – w ocenie sektora, rozwiązania procedowane w Parlamencie są sprzeczne z antyinflacyjną polityką Narodowego Banku Polskiego, zmierzającą m.in. do ograniczenia ilości pieniądza w gospodarce; 

– niepodważanie stabilności i wiarygodności polskiego systemu bankowego – wakacje kredytowe w obecnym kształcie będą wiązać się z obciążeniem sektora bankowego, szacowanym przez NBP na 20 mld zł, co wobec spadku funduszy własnych banków może przyczynić się do znaczącego pogorszenia sytuacji niektórych banków i uniemożliwić sektorowi bankowemu dalsze finansowanie gospodarki. 

ZBP przypomina, że z badania opinii  publicznej (Minds&Roses, przeprowadzonego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości, na reprezentatywnej  próbie N=1 000 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej na przełomie V i VI br.) wynika, aż 66% Polaków popiera wprowadzenie kryterium dochodowego w ustawie o wakacjach  kredytowych, aby pomocy udzielić wyłącznie osobom w trudnej sytuacji. Z kolei 57% respondentów obawia się, że wakacje kredytowe zwiększą inflację. 

Zdaniem sektora, postulowane kryterium dochodowe w przypadku wakacji kredytowych byłoby spójne z regułą przyznawania pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadza wakacje kredytowe – możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na 8 miesięcy: w 2022 i 2023 r. Kredytobiorcy mogliby z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku.

Wakacje kredytowe mają dotyczyć zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Termin na spłatę zostanie przesunięty bez dodatkowych odsetek. Rozwiązanie będzie dostępne dla jednego kredytu wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w polskich złotych.

Jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR), wartość wsparcia oceniana jest na ok. 4 mld zł. Z analiz Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynika, że koszt wakacji kredytowych może sięgać ok. 20 mld zł.

Dzięki proponowanym zmianom Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zostanie zasilony dodatkowymi środkami w wysokości 1,4 mld zł. Przy korzystaniu ze wsparcia Funduszu ustalono kryteria dochodowe.

Wsparcie z Funduszu może wynosić do 2 tys. zł i może być wypłacana przez 36 miesięcy. Spłata pożyczki ma rozpoczynać się po dwóch latach od ostatniej wypłaty – w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. Część pożyczki będzie mogła zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata 100 pierwszych rat.

Ustawa zawiera także zapis, dotyczący zastąpienia WIBOR innym wskaźnikiem, który ma obniżyć wysokość rat kredytowych. Proces wyznaczenia zamiennika za WIBOR zostanie uregulowany ustawowo.

Źródło: ISBnews

Artykuł Sektor bankowy apeluje o wprowadzenie kryterium dochodowego dla wakacji kredytowych pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

55% bankowców uważa inflację za kluczowe zagrożenie dla rozwoju gospodarkiKluczowym zagrożeniem dla rozwoju polskiej gospodarki będzie w najbliższych latach wzrost inflacji według 55% badanych, wynika z sondażu przeprowadzonego przez firmę badawczą Kantar, opublikowanego w „Monitorze Bankowym”.

W ocenie badanych przyczyny obecnej inflacji w Polsce są przede wszystkim spowodowane czynnikami zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi – tak uważa 74% z nich. Według 19% przyczyny inflacji są bardziej wewnętrzne, a według 6% – bardziej zewnętrzne.

„Na kolejnych pozycjach wskazano skalę interwencjonizmu państwowego (13%), wojnę w Ukrainie (9%), poziom długu publicznego (6%), poziom stóp procentowych (6%) czy też problemy ze spłatą kredytów (4%)” – czytamy w raporcie.

Z kolei 68% badanych negatywnie ocenia działania polskiego rządu w zakresie ograniczenia inflacji i jej negatywnych skutków dla gospodarki. Przeciwnego zdania jest 23% badanych.

„55% badanych ocenia jako wysokie lub bardzo wysokie ryzyko wystąpienia w Polsce stagflacji w najbliższych miesiącach. Odmienną opinię prezentuje 10% badanych, a 28% wskazuje na umiarkowany poziom ryzyka stagflacji” – czytamy dalej.

Sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 13-27 czerwca. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 87 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: ISBnews

Artykuł 55% bankowców uważa inflację za kluczowe zagrożenie dla rozwoju gospodarki pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego sięgnie 4,59 w lipcuBankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego wyniesie 4,59 na koniec lipca 2022 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Kantar. Oczekiwania wobec kursu USD/PLN to 4,36 zł, a dla kursu CHF/PLN – 4,42 zł.

Miesiąc wcześniej było to odpowiednio: 4,7 zł za euro, 4,49 zł za dolara i 4,47 zł zł za franka szwajcarskiego.

Na rynku walutowym dziś przed południem euro płacono 4,66 zł, za dolara – 4,46, a za franka – 4,68.

Bankowcy z 87 placówek oczekują, że inflacja w okresie grudzień 2021 – grudzień 2022 wyniesie 15,3%.

W maju br. w Polsce odnotowano inflację CPI w wysokości 13,9% r/r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego sięgnie 4,59 w lipcu pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 4,3 pkt m/m do 12,4 pkt w czerwcuWskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 4,3 pkt m/m do 12,4 pkt w czerwcu 2022 r., wynika z „Monitora Bankowego” opublikowanego przez firmę badawczą Kantar.

Indeks prognostyczny spadł o 0,1 pkt m/m do 9,9 pkt, a indeks ocen zwiększył wartość o 8,6 pkt m/m do 14,9 pkt.

„W najnowszym pomiarze Index Pengab zanotował wzrost o 4,3 pkt proc. Wskaźniki ocen kredytów zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw cały czas pozostają w mocno ujemnych wartościach, a prognozy kolejny miesiąc notują spadki. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w czerwcu wyniosła minus 70 pkt, m/m jest niższa o 12 pkt, a r/r jest niższa o 109 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 87 pkt, m/m i choć odnotowano wzrost m/m o 16 pkt, to w porównaniu rocznym spadła o 115 pkt. Czerwcowy pomiar sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 79 pkt, m/m jest niższy o 14 pkt, a r/r jest spadł o 103 pkt” – powiedział prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w raporcie.

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 6 pkt i w czerwcu wynosi minus 34 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 1 pkt, a r/r spadło o 72 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 5 pkt, a r/r jest niższe o 114 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych spadł m/m o 17 pkt i wynosi minus 45 pkt.

„Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 4 pkt i wynosi obecnie 16 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 12 pkt, a r/r spadek o 25 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosło o 11 pkt., a r/r jest wyższe o 58 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m wzrósł o 2 pkt i wynosi 16 pkt” – – czytamy w raporcie.

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m spadł o 12 pkt i wynosi -12 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 4 pkt, a r/r jest niższy o 35 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m spadł o 14 pkt, a r/r jest niższy o 22 pkt. Indeks prognoz dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 14 pkt i wynosi obecnie minus 10 pkt.

„Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m wzrósł o 9 pkt i wynosi 11 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest niższy o 6 pkt, a r/r spadł o 13 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m wzrósł o 22 pkt, a r/r jest wyższy o 43 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 8 pkt i wynosi obecnie 12 pkt” – czytamy dalej.

W czerwcu odnotowano m/m zróżnicowane zmiany odczytów prognoz sześciomiesięcznych. Na rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów konsumpcyjnych oraz obrotowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw odnotowano korektę sześciomiesięcznych przewidywań. Wzrost prognoz popytu odnotowano dla aktywności depozytowej gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, podano także.

„W czerwcu odnotowano kontynuację trendu spadkowego, który obserwowany jest od jedenastu miesięcy w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 70 pkt, m/m jest niższa o 12 pkt, a r/r jest niższa o 109 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 87 pkt, m/m jest wyższa o 16 pkt, a r/r spadła o 115 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 79 pkt, m/m jest niższa o 14 pkt, a r/r jest spadła o 103 pkt” – napisano w raporcie.

Sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 13-27 czerwca. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 87 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: ISBnews

Artykuł Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 4,3 pkt m/m do 12,4 pkt w czerwcu pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Pozyskanie drewna w Polsce wzrosło o 6,5% r/r w 2021Pozyskanie drewna w Polsce wyniosło 42,24 mln m3 w 2021 r., co oznaczało wzrost o 6,5% r/r, w tym pozyskano 40,69 mln m3 grubizny (wzrost o 6,9% r/r), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

„Z ogólnej masy grubizny 38 961,8 tys. m3, tj. 95,7% pozyskano w lasach będących w zarządzie Lasów Państwowych, a 1289,3 tys. m3, tj. 3,2% – w lasach prywatnych. W porównaniu z 2020 r. pozyskanie drewna ogółem wzrosło o 6,5%, przy czym pozyskanie grubizny zwiększyło się o 6,9%, zaś drewna małowymiarowego spadło o 3,2%. Wskaźnik pozyskania drewna (grubizny) na 1 mieszkańca wyniósł 1,07 m3, zaś w przeliczeniu na 1 ha powierzchni lasu osiągnął poziom 4,4 m3” – czytamy w raporcie.

W ramach ubocznego użytkowania lasu w 2021 r. skupiono 4,3 tys. t owoców leśnych (o 20,8% mniej niż w 2020 r.) i 2,3 tys. t grzybów leśnych (o 15% mniej niż rok wcześniej). W omawianym roku skupiono 11,3 tys. t dziczyzny (spadek o 11,6% w odniesieniu do poprzedniego roku), w tym 53% stanowiły jelenie, podał także GUS.

W końcu 2021 r. powierzchnia lasów w Polsce wynosiła 9 264,7 tys. ha. W końcu omawianego roku, w porównaniu ze stanem zanotowanym rok wcześniej, nastąpił jej wzrost o 4,4 tys. ha, czytamy także.

Źródło: ISBnews

Artykuł Pozyskanie drewna w Polsce wzrosło o 6,5% r/r w 2021 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

41% firm z sektora IT & ICT chce pozyskiwać nowych pracowników w III kw.Pracownicy IT znajdują się w polskiej czołówce zawodów najbardziej poszukiwanych, wynika z raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”. W sektorze IT i telekomunikacji 41% firm chce pozyskiwać nowych pracowników w III kw. – tj. wzrost o 4 pkt proc więcej wobec II kw.

„Rynek pracy IT & ICT nieustannie wykazuje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów. Szczególnym zainteresowaniem pracodawców cieszą się kompetencje z zakresu rozwiązań chmurowych, bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i analizy danych. Od kilku już lat w czołówce najczęściej poszukiwanych pracowników znajdują się Java Developerzy, Front-end Developerzy i DevOpsi. Niedobór talentów, stałe zapotrzebowanie na pracowników oraz dostęp do ofert pracy z całego świata powodują, że specjaliści IT nie mogą narzekać na brak ciekawych propozycji współpracy” – powiedziała Justyna Mazur, odpowiedzialna za linię biznesową realizującą rekrutacje stałe z obszaru IT w Experis.

Raport wykazał, że 15% firm prognozuje redukcję etatów, co oznacza spadek o 9 pkt proc. wobec II kw. br.

W najbliższych miesiącach 42% pracodawców nie przewiduje zmian personalnych – jest to wynik wyższy o 4 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Źródło: ISBnews

Artykuł 41% firm z sektora IT & ICT chce pozyskiwać nowych pracowników w III kw. pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

RWE rozpoczyna budowę farmy wiatrowej Żnin o mocy 48 MWRWE rozpoczyna budowę i montaż turbin wiatrowych na 17. farmie wiatrowej w Polsce – farmie Żnin o mocy 48 MW, podała spółka. Uruchomienie farmy jest planowane w IV kwartale 2023 r.

„Cieszę się, że w Polsce powstaje kolejny projekt lądowy, który poszerza nasze portfolio OZE. Polska jest ważnym dla RWE rynkiem – dzięki 17. farmie wiatrowej w naszym portfolio wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne kraju. Naszym wieloletnim doświadczeniem wspieramy transformację energetyczną i zaopatrujemy przemysł w zieloną energię” – powiedziała dyrektor generalna (CEO) Wind Onshore and Solar Europe & Australia w RWE Renewables Katja Wünschel, cytowana w komunikacie.

Farma będzie się składać z 16 turbin wiatrowych. RWE dysponuje zabezpieczeniem wsparcia w systemie aukcyjnym (CfD – Contract for Difference) dla projektu Żnin o mocy 48 MW.

„Rozpoczynamy prace przygotowawcze, takie jak budowa dróg dojazdowych i wylewanie fundamentów. Na początku 2023 r. gmina Żnin będzie mogła obserwować proces montażu turbin wiatrowych” – dodał Wojciech Borkowski, odpowiedzialny za realizację projektów w RWE Renewables Poland.

RWE działa aktywnie na takich rynkach jak Wielka Brytania, Niemcy, Belgia, Dania i Szwecja. Eksploatuje farmy offshore w całej Europie, w tym na wybrzeżu duńskim i niemieckim Morza Bałtyckiego. W Polsce RWE prowadzi działalność w zakresie lądowych farm wiatrowych o łącznej zainstalowanej mocy wynoszącej 410 MW.

Źródło: ISBnews

Artykuł RWE rozpoczyna budowę farmy wiatrowej Żnin o mocy 48 MW pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.