Największe gospodarki świata


25 największych gospodarek świata, uwzględniając PKB nominalny:

Miejsce Kraj 2008 PKB (nominalnie)
miliardów dolarów
1 Stany Zjednoczone 14 330,000
2 Japonia 4 844,000
3 Chiny 4 222,000
4 Niemcy 3 818,000
5 Francja 2 987,000
6 Wielka Brytania 2 787,000
7 Włochy 2 399,000
8 Rosja 1 757,000
9 Hiszpania 1 683,000
10 Brazylia 1 665,000
11 Kanada 1 564,000
12 Indie 1 237,000
13 Meksyk 1 143,000
14 Australia 1 069,000
15 Korea Południowa 953,500
16 Holandia 909,500
17 Turcja 798,900
18 Polska 567,400
19 Belgia 530,600
20 Arabia Saudyjska 528,300
21 Szwecja 512,900
22 Indonezja 496,800
23 Szwajcaria 492,600
24 Norwegia 481,100
25 Austria 432,400