Najlepsze i najgorsze giełdy październikaPaździernik ma wśród inwestorów zasłużoną i złą opinię miesiąca krachów. Ale ten
tegoroczny przyniósł inwestorom na (prawie) całej kuli ziemskiej
solidne zyski. Rzecz jasna nie dotyczy to GPW.

Eurodeputowani domagają się zniesienia zmiany czasu. KE odmawiaEurodeputowani wszystkich frakcji w PE opowiedzieli się w czwartkowej debacie za zniesieniem zmiany czasu, argumentując, że zyski z przestawiania zegarków są niewielkie, a tracą na tym zdrowotnie obywatele. KE nie zamierza…

Sezon na znicze i wieńce żniwem dla organów skarbowychPopularny handel przed cmentarzami w dniach
Wszystkich Świętych, bardzo często odbywa się w sposób budzący szereg
zastrzeżeń ze strony organów skarbowych. Sprzedawcy mogą spodziewać się
kontroli oraz mandatów za sprzedaż nieewidencjonowaną na kasie fiskalnej,
a  także kar za działanie bez uprzedniego
zarejestrowania firmy.