Kiepski rok na rynku hipotek – gotówka wygrywała z kredytemMinimalny wzrost wartości udzielonych kredytów hipotecznych
i znacząca zmiana w strukturze sprzedaży na korzyść zobowiązań z dużym wkładem
własnym – takie były najważniejsze trendy na rynku w 2016 r. Najnowsza edycja
raportu AMRON-SARFiN przynosi potwierdzenie tezy o znaczącej roli zakupów
gotówkowych nieruchomości i zapowiada kontynuację stagnacji w tym segmencie
rynku bankowego.

Podwyżki w Citi Handlowym i ING Banku Śląskim1 marca wchodzą w życie podwyżki opłat w ING Banku Śląskim i Citi Handlowym. Klienci obu banków zapłacą więcej za przelewy w placówkach. Citi podniesie ponadto opłaty za karty i korzystanie z bankomatów. Pod koniec miesiąca cennik zmieni też Alior Bank.

GPW to regionalny gigant i europejski karzełPrzy okazji publikacji wyników za 2016 rok Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie zaprezentowała zestawienia porównawcze z innymi
parkietami Europy. Wynika z nich, że nadwiślański parkiet jest gigantem w swoim
regionie i karłem w skali kontynentu.