Sen a sukces – jak spać, by odnosić sukcesy?Pewnie każdy wie, że sen jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Niewielu jednak zastanawiało się nad tym, jakie znaczenie ma wystarczająca ilość i odpowiednia jakość snu dla…

Jak się wynajmuje po niemiecku?Temat wynajmu w Niemczech jest poruszany zawsze wtedy, gdy ukazują
się nowe dane Eurostatu o udziale najemców. Te statystyki z 2014 r.
wskazują, że w lokum wynajmowanym na wolnym rynku, mieszka aż 39,6%
Niemców. Analogiczny wynik dla Polski to zaledwie 4,3% (2014 r.). Tak
duża różnica wynika m.in. z odmiennej polityki mieszkaniowej państwa,
czynników historycznych oraz przyzwyczajeń ludności. W niemieckich
warunkach, najem jest równoprawną formą zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych. Władze kładą duży nacisk na stabilność prywatnego
wynajmu i bezpieczeństwo rzetelnego lokatora, co skutkuje dużą liczbą
regulacji.

Społeczny potencjał bankowych aplikacjiBankowość mobilna ma wiele zalet zarówno dla klientów, jak i dla banków. Badania amerykańskiego ubezpieczyciela depozytów FDIC pokazują jeszcze jeden ważny aspekt – może służyć społecznej integracji.