GetBack po raz czwarty nie opublikował raportu. Ale ujawnił swoje finanseGetBack po raz czwarty
przełożył publikację raportu za 2017 rok, jednak ujawnił wstępne sprawozdanie finansowe. Zaprezentowana strata spółki przypadająca na akcjonariuszy jednostki
dominującej wynosi 1,33 mld zł.

Banki tną etaty i zamykają placówki. Nowe dane po I kw. 2018 r.W pierwszym kwartale 2018 r. w ankietowanych przez nas bankach zatrudnienie wzrosło o blisko 300 etatów. Długofalowy trend jest jednak odwrotny – na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy liczba etatów w bankach skurczyła się o 4,1 tys. Ubyło też 438 placówek.

Zastój na rynku dużych mieszkańDeweloperzy budują na potęgę, o czym świadczy liczba uzyskiwanych pozwoleń i rozpoczętych inwestycji. W I kwartale 2018 r. branża dostała zezwolenia na wzniesienie niemal 44 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o ponad 45 proc. k/k. Nie przekłada się to jednak na podaż dużych apartamentów. Te wciąż cieszą się znikomym zainteresowaniem nabywców.