Cała historia, jaka kryje się za aferą KNF [Kalendarium]Przygotowaliśmy szczegółowe kalendarium wydarzeń, których finałem jest aktualnie obserwowana afera KNF.

Jak wyjść z długów? MożliwościDługi kredytowe, niezapłacone rachunki? W przypadku pojawiania się
zadłużenia ważne jest, aby jak najszybciej podjąć działania mające na
celu poprawę naszej sytuacji. Warto podjąć negocjacje z wierzycielem,
pomyśleć o konsolidacji zobowiązań czy ugodzie.

Brak rąk do pracy na Dolnym Śląsku. "Duże oczekiwania, niskie kwalifikacje"Dolnośląskie agencje zatrudnienia zmagają się z brakiem chętnych do pracy, zbyt niskimi kwalifikacjami kandydatów czy ze zbyt wysokimi wymogami pracodawców. Między innymi przez to niezbędnym jest pozyskiwanie pracowników z zagranicy, w tym głównie z Ukrainy.