10 strasznych wykresów o koronawirusowym krachu, które warto zobaczyćW ostatnich tygodniach pojawił się szereg wykresów, które
można oprawić w ramy i umieścić w galerii „ekonomicznych horrorów”. Oto nasza
straszna dziesiątka, przez którą ekonomiści i inwestorzy gorzej ostatnio spali.

Jak oszczędzać, to z kontem osobistym. Oferty łączone bankówBanki wysyłają jasny sygnał do klientów – konto oszczędnościowe w parze z kontem osobistym przyniesie większy zysk. Korzystający z podstawowego produktu bankowego mogą otrzymać ofertę lepszą nawet o 3 p.p. – wynika z analizy Bankier.pl

Dzięki gwarancjom EFI do polskich przedsiębiorców może trafić 300 mln euroDzięki nowym gwarancjom Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) do polskich przedsiębiorców może trafić ponad 300 mln euro, uważa minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

„Bazując na danych dotyczących wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) przez polskie MŚP, można oszacować, że do naszych przedsiębiorców może trafić ponad 300 milionów euro dzięki nowym gwarancjom EFI” – powiedziała Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

Zaznaczyła, że „Polska jest w czołówce pod względem wykorzystania funduszy z EFIS”.

„W tzw. małym oknie EFIS, przeznaczonym dla małych i średnich firm, nasz kraj zajmuje 5. miejsce w UE, pod względem wartości planowanych inwestycji MŚP” – dodała.

Z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) na wniosek Komisji odblokowano 1 mld euro, dzięki czemu Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) ma udzielić specjalnych gwarancji dla europejskich MŚP na poziomie 8 mld euro. Jest to część pakietu, zapowiadanego w marcu 2020 r. przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), którego celem jest zapewnienie środków do na wsparcie europejskich MSP i spółek o średniej kapitalizacji.

Gwarancje mają być oferowane poprzez kilkaset instytucji pośredniczących. „Europejskim, w tym polskim bankom, pożyczkodawcom czy instytucjom z sektora bankowego, zostaną udostępnione gwarancje, dzięki czemu podmioty te, będą mogły udzielać preferencyjnych pożyczek. Środki z EFIS mają zachęcić banki do pożyczania środków firmom, przedsiębiorcom, którzy mają problem z płynnością przez przestoje wywołane koronawirusem” – podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) w komunikacie.

Zaznaczono, że Europejski Fundusz Inwestycyjny wysłał zaproszenie do korzystania z gwarancji do kilkuset pośredników.

„Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć pożyczki na finansowanie kapitału obrotowego, a najbardziej poszkodowane firmy powinny mieć także możliwość prolongowania zobowiązań kredytowych, których regulowanie będzie obecnie utrudnione (wakacje kredytowe)” – podano w komunikacie.

„Dostęp do gwarancji i pożyczek ma być szybki i w uproszczonej procedurze. Mają one pokrywać do 80% potencjalnych strat z tytułu indywidualnych pożyczek dla firm, a nie tak jak standardowo tylko połowę” – zaznaczono.

Podstawowe cechy tych gwarancji to:

-Uproszczony i szybszy dostęp do gwarancji EFI
-Wyższe pokrycie ryzyka – do 80% potencjalnych strat z tytułu indywidualnych pożyczek (w przeciwieństwie do standardowych 50%);
-Nacisk na kredyty obrotowe w całej UE;
-Stosowanie bardziej elastycznych warunków, w tym odroczenie, zmianę harmonogramu lub dni wolne od płatności.

Jarosińska-Jedynak podkreśliła jednocześnie, że według obecnie dostępnych informacji w ramach tzw. małego okna EFIS (wsparcia dla MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji, zatrudniających do 3 tys. osób), dotychczas zawarto prawie 43 tysiące umów z polskimi przedsiębiorcami, o łącznej wartości około 7,4 mld zł.

Źródło: ISBnews

Artykuł Dzięki gwarancjom EFI do polskich przedsiębiorców może trafić 300 mln euro pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.