Wyższa rata będzie karą dla frankowca?W swoim niedawnym raporcie, Narodowy Bank Polski ocenił wpływ
prezydenckiego planu dla frankowców na kondycję sektora bankowego. Warto
wziąć pod lupę również skutki, jakie proponowane rozwiązania będą miały dla
samych kredytobiorców. Z punktu widzenia frankowców, nie tylko kurs konwersji
kredytów ma duże znaczenie. Równie istotne jest to, czy po restrukturyzacji „hipoteki”
zostanie zachowana stopa referencyjna LIBOR. Raty kredytu opartego na stawce
WIBOR 3M, mimo umorzenia części długu, za kilka lat mogą być wyższe, niż obecne
płatności „frankowców”.  

Leave a Reply