Zadyszka w inwestycjach spowolniła wzrost PKBW trzecim kwartale
2016 roku produkt krajowy brutto Polski wzrósł o 0,2% kdk i 2,5% rdr –
poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Leave a Reply