GUS potwierdza: wzrost PKB poniżej 5 proc.Potwierdziły się wcześniejsze szacunki – dynamika produktu
krajowego brutto w ostatnim kwartale 2018 roku obniżyła się poniżej 5% –
poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Leave a Reply