Zysk netto LPP w II kw. wyniósł 205,5 mln zł, zysk EBITDA 594,9 mln złGrupa LPP miała w drugim kwartale 2019 roku 205,5 mln zł zysku netto (wg MSSF16) – podała spółka w raporcie. Według MSR17 zysk netto wyniósł 249,6 mln zł wobec 206,1 mln zł zysku przed rokiem.

Leave a Reply