Ergis miał 5,12 mln zł zysku netto, 7,18 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.Ergis odnotował 5,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Leave a Reply