Ronson miał 1,03 mln zł zysku netto, 2,4 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.Ronson Development odnotował 1,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 5,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Leave a Reply