EuroPMI: Niemcy i Francja mają się nieco lepiejW maju przemysł i usługi czołowych europejskich
gospodarek wciąż znajdowały się w kryzysie, choć jego skala była nieco niższa
niż w historycznie słabym kwietniu.

Leave a Reply