MR: efekty epidemii dotknęły sektor mieszkaniowy



Dane GUS o budownictwie mieszkaniowym na koniec kwietnia potwierdzają, że epidemia COVID-19 dotknęła również ten sektor, chociaż skala spadków nie jest taka wysoka jak w innych sektorach gospodarki, np. w porównaniu z danymi dotyczącymi produkcji sprzedanej przemysłu – skomentował resort rozwoju w piątek.

Leave a Reply