Deflacja cenowa panuje w strefie euroPaździernik był trzecim miesiącem z rzędu, w którym wskaźnik
inflacji HICP w strefie euro był niższy niż rok temu.

Leave a Reply