Nowa strategia Banku Pekao zostanie opublikowana w I poł. 2021Nowa strategia Banku Pekao na lata 2021-2023 zostanie opublikowana w pierwszej połowie 2021 roku, poinformował bank. Wraz z pracami nad nową strategią, bank przygotowuje również podejście strategiczne w zakresie kwestii ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance), poinformował ISBnews prezes Leszek Skiba.

„W 2020 roku zakończyła się perspektywa czasowa strategii ‚Siła Polskiego Żubra’ na lata 2018-2020, w związku z czym bank podjął działania zmierzające do opracowania nowej strategii na lata 2021-2023, która zostanie opublikowana w pierwszej połowie 2021 roku” – podał bank w raporcie.

Jak wskazał prezes, bank w 2020 roku wzmacniał działania transformacyjne. Podkreślił, że będą one istotnym elementem kolejnego planu strategicznego na najbliższe lata.

„W odpowiedzi na trudny czas do generowania dochodów, podjęliśmy szereg, strategicznych i operacyjnych działań w zakresie efektywności, redukując bazę kosztową o blisko 3,5% r/r, a także przyspieszyliśmy ewolucję naszego modelu biznesowego na bardziej cyfrowy. Z jednej strony znalazło to wyraz w dalszej optymalizacji naszej sieci placówek o 10% r/r, a z drugiej w wykorzystaniu naszej uznanej w kraju i za granicą platformy cyfrowej PeoPay. To w dużej mierze dzięki jej rozwojowi, w 2020 roku przekroczyliśmy strategiczny poziom 2 mln aktywnych klientów mobilnych, a co druga pożyczka gotówkowa sprzedawana jest w kanale zdalnym” – napisał Skiba w liście do akcjonariuszy.

„Jestem przekonany, że pandemia trwale wpłynie na ewolucję usług cyfrowych w bankowości, dlatego nasza nowa strategia, którą planujemy zaprezentować w 1 połowie 2021 roku, bezsprzecznie podniesie poziom naszych aspiracji w tym obszarze” – napisał Skiba.

Prezes poinformował ISBnews, że Pekao angażuje się w liczne projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej klientów, realizację przedsięwzięć ekologicznych oraz finansowanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Obecnie bank posiada ekspozycję na zielone inwestycje (np. finansowanie farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych, niskoemisyjnego transportu miejskiego) na poziomie ponad 8 mld zł.

„Sukcesywnie zwiększając to zaangażowanie wspieramy stopniowe i uporządkowane przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Bank posiada również stosowne zapisy wspierające te działania w swojej polityce kredytowej. Zależy nam, aby działania w oparciu o czynniki ESG jeszcze bardziej determinowały naszą działalność operacyjną i komercyjną, dlatego wraz z pracami nad nową strategią banku przygotowujemy również podejście strategiczne w zakresie kwestii ESG. Chcemy jeszcze mocniej wspierać rozwój produktów kredytowych i inwestycyjnych dla naszych klientów, opartych o kryteria ESG, a także wypracować podejście i cele w zakresie finansowania projektów energetycznych w transformacji gospodarki na bardziej zrównoważoną” – powiedział ISBnews Skiba.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 222,38 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Nowa strategia Banku Pekao zostanie opublikowana w I poł. 2021 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Leave a Reply